Artiklar

 • Skatt
  Covid-19 har lett till en enorm ökning av antalet anställda som arbetar hemifrån och det kan leda till en del nya frågeställningar när det gäller exempelvis förmånsbeskattning och bokföring. KPMG ska i ett webbinar 28 [Läs mer]
 • Ledarskap
  Den kanske mest uppenbara förändringen i arbetslivet som pandemin orsakat är en enorm ökning av antalet personer som arbetar på distans. Det ställer nya krav på cheferna och många är oroliga över hur de ska [Läs mer]
 • staplar och diagram
  Prognos
  Coronapandemin fortsätter att slå hårt mot ekonomin visar de senaste rapporterna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern sjunker till exempel med hela 34 enheter i april och går från 92,5 i mars till 58,6. 100 indikerar normalläget för konjunkturen [Läs mer]

Artikelarkiv

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jobb från vår partner

Meritmind

CFOworlds expertpanel

Ämnen