10 budord till mänskliga ledare

Kelly Odells prästambitioner tog honom så långt som till religionsstudier på universitetet i syfte att bli präst eller pastor. Väl där började han ifrågasätta sin tro så pass att det i slutändan inte längre kändes aktuellt att fortsätta och bli prästvigd.

Nu tar han istället avstamp i sina egna tio budord när han föreläser om motivation och ledarskap, något som han har skaffat sig goda erfarenheter av sedan han flyttade till Sverige för 30 år sedan. Han har bland annat varit chef för Telia Mobile, Sverigechef för Whirlpool Corporation och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar.

”Mänskligt ledarskap” är det han vill lära ut, eller kanske snarare berätta om. Ett begrepp som kan väcka felaktiga associationer, har han märkt.
– En del tror att det bara handlar om humanistiska värderingar, att fokus ligger på att till exempel ha levande ljus på fikarasten, säger han.

Så är det alltså inte. Bakom begreppetKelly Odell ligger snarare hans egna upplevelser av att inte kunna leva upp till de förväntningar som skapas i traditionella ledarutbildningar.

– Det lyfts ofta mer eller mindre uttalat fram att ledaren ska föregå med gott exempel och vara en förebild. Men verkligheten är nyanserad, och det finns många goda chefer som kan komma med en hel del dåliga idéer. En ledare är också en människa, ofullständig precis som alla andra.

Han tar avstånd från enkla, utopiska ledarskapsteorier som ska sammanfatta framgångsformeln för en chef i fem eller tio punkter. Trots att han själv presenterar tio budord?!

– Ja, det kan låta lite motsägelsefullt. Men det jag lägger fram är inte en metod, det är snarare ett förhållningssätt. Det är som verktyg att ha med sig, och som går att använda på lite olika sätt. Ledarskap är visserligen en färdighet, men det handlar inte om att lära sig att följa regler.

Motsatsen till det mänskliga ledarskapet är ett ”mekanistiskt ledarskap”, där det blir som att följa en matematisk formel.

– Effekten av att arbeta på det sättet är att man misslyckas oftare. Man följer kartan, även om inte verkligheten matchar kartan. Man blir mindre framgångsrik, speciellt i konkurrensutsatta situationer.

Det största hindret för att införa ett mänskligt ledarskap tror han är att man måste ”avinstallera” vissa tidigare uppfattningar. Som exempelvis att det är chefens jobb att motivera sina medarbetare.

– Nu vet vi att det finns forskning som visar att det inte går att motivera andra. Var och en måste hitta sin egen motivation. Däremot kan en chef underlätta för detta, men det är en annan sak…

De tio budorden
1. Var ödmjuk. Som chef är du också medarbetare.
2. Våga delegera. Du är chef för att leda andra, inte för att du själv har alla svar.
3. Behåll din frihet. Hamna aldrig i en ekonomisk situation där du inte har råd att be företaget dra åt helvete.
4. Skapa en riskkultur. Och ta dig an jobbet med jobbet som insats – att förlora jobbet är inte det värsta som kan hända, det kan ofta vara det bästa.
5. Leverera verkliga resultat. Oroa dig inte för politiken i verksamheten, för i det långa loppet är det resultaten som räknas.
6. Var inspirerad och inspirera andra. Om du inte brinner för det du gör, se till att göra något du brinner för.
7. Basera beslut på fakta. Intuition är bättre än ingen information alls, men fakta är alltid bäst.
8. Säg vad du tycker. Och skapa ett klimat där andra vågar göra detsamma.
9. Stötta dina medarbetare. Men kom ihåg att de arbetar för dig av egen fri vilja.
10. Gå från chef till ledare. Minns att företaget valde dig som chef, men att medarbetarna bestämmer om du är deras ledare.

Läs mer på www.mänskligtledarskap.se