10 ledarkompetenser du behöver utveckla

Puls Solutions har identifierat tio kompetenser som de menar att utmärker de bästa cheferna.

Att ständigt försöka bli en bättre ledare är nödvändigt för att vara en bra chef och Puls Solutions har några förslag på vad du behöver göra för att lyckas med detta. De har sammanställt en rad tips öer vilka ledarkompetenser som de bästa cheferna utvecklar och här följer de tio råden:

  • Skapa samarbeten. De bästa ledarna använder den status och den makt de har och fokuserar på att skapa bra samarbeten med andra. Positionera dig själv som en ledare som vill skapa framgång för andra, när de andra når framgång så når du också framgång.
  • Fokusera på ditt team. Dina medarbetare är din viktigast tillgång. Var där för dem: investera i dem, utveckla dem och uppskatta dem. Lär känna dem och ge dem ansvar och tillit.
  • Ta tag i problemen direkt. Om du låter små problem vara så kommer de att växa och bli stora problem framöver. Team som inte kan samarbeta kommer inte att leverera optimala resultat och mår inte heller bra av att arbeta tillsammans. Som ledare är det ditt ansvar att våga ta upp eventuella problem i ditt team direkt.
  • Våga utmana. Duktiga ledare förstår hur och var de kan göra förbättringar, förändringar och påverka. De vågar utmana nuläget och genomför förändringar tillsammans med sina medarbetare. Delaktighet är ett nyckelord för att lyckas.
  • Fokusera på lärande. Det är ditt ansvar som ledare att se till att ni som organisation hela tiden lär er och utvecklas för att vara långt framme bland era konkurrenter. Skapa en lärande kultur där det är okej att vara kreativ, testa olika idéer, göra fel och misslyckas. Ge feedback till varandra och lär er av detta.
  • Bli en bra lyssnare. Att vara tillgänglig som ledare innebär att du är en bra lyssnare som verkligen intresserar dig för dina medarbetare. Bra ledare förstår hur viktigt det är att vara tillgänglig för sitt team och spenderar mycket tid med sitt team. De lyssnar, coachar och stöttar.
  • Arbeta med tydliga värderingar. Varje agerande från dig som ledare talar om vilka värderingar du har och vilka värderingar du vill att andra ska ha. Genom att vara konsekvent i ditt agerande och din kommunikation så skapar du också förväntningar och förståelse från andra i vad de kan förvänta sig av dig som ledare.
  • Visa och förvänta dig ansvarstagande. Du som ledare behöver visa att du är ansvarig för vad du lovat och att du håller andra ansvariga för vad de har lovat. Diskutera hur ni ska vara med varandra innan ni diskuterar vad ni ska göra. Hur ska ni vara när ni håller vad ni lovar? Hur ska ni vara om någon inte håller vad hen har lovat?
  • Var personlig. Försök inte vara någon annan än du är. Var medveten om dina positiva och negativa sidor i ditt ledarskap. Använd dessa och var öppen med dessa. Låt dina medarbetare ge dig feedback på ditt ledarskap så att du också kan utvecklas. Men du är den du är och led som du är, försök inte vara någon annan.
  • Utveckla andra ledare. En bra ledare utvecklar sina medarbetare och lyfter fram nya ledare i sin organisation. Du visar mod och engagemang och visar ditt team att det går att utvecklas och utmanas med dig som chef.