10 skäl till att amerikanska CFO:er sover dåligt

När CFOworld i USA frågade CFO:er i större företag vilka risker som de oroade sig mest för inför 2011 hamnade landets ekonomiska situation inte oväntat högt på listan.

De tio största orosmomenten var:

1 Ekonomin

“Vart är vi på väg och hur långt ska vi gå?” undrar Mark Eisele, CFO och vice vd, på Applied Industrial Technologies i Cleveland. Enligt honom är han själv och kollegorna försiktigt optimistiska om en fortsatt återhämning, men vägen tillbaka till nivåerna innan krisen är lång.

”Vi försöker fortfarande kämpa oss tillbaka till försäljningssiffrorna som vi hade innan krisen”, säger han. 2008 låg företagets försäljning på 2,09 miljarder dollar, 2010 var siffran 1,9 miljarder.

2 Konkurrensen

Den ekonomiska nedgången har tvingat företagen att slåss om samma kunder. Företaget Centage Corp som levererar mjukvara för budgetering för små och medelstora företag har fått ökad konkurrens från företag som tidigare fokuserat på större organisationer som kunder. Därför ”förekommer inte längre några enkla försäljningar”, säger John Orlando, CFO på Centage. Trots att företagets försäljning ökat med 10 procent under 2010 ”är processen längre och folk är fortfarande försiktiga”.

3 Finansiering

De goda nyheterna är att bankerna slutat dra ner på sina investeringar. Ungefär 86 procent av respondenterna i Federal Reserves kartläggning av bankers utlåningsprinciper, som genomfördes i oktober 2010, svarade att utlåningsprinciperna för företag med mer än 50 miljarder dollar i tillgångar var oförändrade. Detta jämfört med samma undersökning från januari 2009 när nästan två tredjedelar svarade att reglerna skärpts.

De lite sämre nyheterna är att ”många nya lånekontrakt är mer krävande”, det menar bland annat menar Christopher Tower på BDO USA. ”Exempelvis krävs nu månatliga utvärderingar av resultat som tidigare gjorts en gång i kvartalet”.

4 Växelkurser

Stora importörer märker av stärkta valutor i vissa av utvecklingsländerna. Ett exempel är att Kinas RMB stigit nästan fyra procent mot dollarn under de senaste sex månaderna. ”Det påverkar kostanden för våra produkter direkt”, säger Bill Carroll, CFO på Homedics, ett företag som tillverkar olika typer av hälsovårdsprodukter.

För att dämpa effekten av de stigande växelkurserna försöker Homedics att inkludera villkor i sina leverantörskontrakt som förhindrar prishöjningar fram till dess att växelkurserna nått en viss tröskelnivå.

5 Oljepriser

Enligt U.S. Energy Information Administration kommer oljepriset stiga till 92 dollar per tunna under årets första kvartal, upp från 83 dollar i november 2010. Kostnader för bränsle har exempelvis ökat transportkostnader för ODW Logistics med 10 procent, berättar CFO Dave Hill.

6 Skatter

Även om många av CFO:erna stödde förlängningen av de nuvarande låga skatterna är kortsiktigheten problematisk. Dan Bessey, CFO på telekomföretaget SureWest Communications förklarar: med de långsiktiga investeringar vi gör ”ger en tillfällig skattestruktur inte den långsiktiga tydlighet som vi behöver”.

7 Nya regler

Många CFO:er svarade att det skulle dröja länge innan de anpassat sin verksamhet efter den nya sjukvårdsreformen, medan telekomföretag måste sätta sig in i nya lagar om nätneurtalitet.

8 IFRS

En flytt till FIRS skulle för vissa av CFO:erna i undersökningen kräva nya redovisningsprinciper för materiella tillgångar, något som kan innebära svårigheter.

9 Arbetsmarknaden

Många företag angav att de hade problem att hitta kvalificerad arbetskraft, i synnerhet inom teknik och it.

10 Priser

Under krisen vande sig många av kunderna vid sänkta priser, som inte längre är hållbara nu när tillverkningen ökar. Dave Hill, CFO på ODW, säger att han ”hoppas att kunderna kan ha realistiska förväntningar på vilka priser de kan erbjuda”.