10 tips: Ta kontroll över aktiekursen

1. Utforska värdedrivarna.
Vägen till framgång är kopplad till förståelse för företagets position på kapitalmarknaden och hur olika parametrar värdesätts. Det är viktigt att bygga en egen syn på om företaget värderas som ett tillväxtföretag eller moget företag och vilka kvalitativa parametrar bedöms som viktigast. Det är exempelvis företagets strategi, förtroendefaktorer och företagskultur.

2. Egen uppfattning om realistisk målkurs.
Det finns flera viktiga orsaker till hur ett företag värderas och flera av dem kan vara svåra att göra något åt, exempelvis styrelsesammansättning och ägarförhållanden. Det är dock viktigt att etablera en målkurs utifrån påverkbara faktorer och att styrelsen även får en insikt i hur aktiekursen är uppbyggd.

3. Aktiemarknadsprofil.
Försök förstå aktiemarknadens syn på företaget, marknaden och ledningen.

4. Relationsplan.
Se till att träffa de mest tongivande investerarna och försök etablera deras syn på bolaget.

5. Analytikerplan.
Träffa de viktigaste analytikerna och fördela kontakterna lika mellan köp- och säljsida.

6. Harmoni mellan strategiska och finansiella mål.
Utgå från den strategiska målsättningen och se till att de finansiella målen enkelt harmoniserar med finansiella mål, både på kort och lång sikt. Se till att alla modeller på ett enkelt sätt tar fram ekonomiska avvikelser när olika strategiska målsättningar avviker från plan.

7. Utbilda alla ledande befattningshavare.
Se till att alla ledande befattningshavare har en förståelse för hur företagets värde är uppbyggt och enkelt ser kopplingen mellan kapitalbindning och resultat och deras beslut samt hur allmänhetens riskuppfattning kan påverkas av deras beslut.

8. Kommunikationsplan.
Se till att de finansiella målen är inkluderade i kommunikationen och att terminologin inte avviker. Bestäm i förväg hur positiva och negativa avvikelser skall hanteras. Av särskilt stor vikt för trovärdigheten är att alla dåliga nyheter kommer ut så snart som det är möjligt.

9. Involvera alla i teamet.
Se till att alla personer som på något sätt är engagerade inom IR är delaktiga i det som skall kommuniceras.

10. Tänk som en investerare.
Slutligen så är det viktigt att se till att alla förstår hur viktig börskursen och investerarkollektivets avkastning är för företagets välmående.

Om skribenten: Ulf Löwenhav är finansanalytiker på IQuedo och gästkrönikör i CFOworld.