2011 – Börsfesten som kom av sig

Inför börsåret 2011 rådde en optimistisk glädjeyra i finansvärlden. Aktiestrateger från de globala investmentbankerna förutspådde 25 procentiga ökningar av bolagsvinster och rekommenderade att satsa på bolag i BRIC-länderna, gärna tillväxtbolag med stor exponering mot Europa. Kina skulle få en viktig roll och om det var något som kunde få börsyran på fall så var det Drakens Rike i öst. Stockholmsbörsen förutspåddes gå upp 14 procent.

Med facit i hand 12 månader senare kan vi konstatera att 2011 var börsfesten som kom av sig. Stockholmsbörsen har gått ner drygt 19 procent. Men vad var det egentligen som jagade bort finansmarknadens optimism?

Efter en stark inledning på året kom första smällen i mars med jordbävningen i Japan som skakade finansvärlden. Det fortsatte med den arabiska våren vilket drev upp oljepriserna.

Ekonomin såg dock ut att ta ordentlig fart i samband med rapporteringen av andra kvartalet i juli. Då kom nästa bakslag.
Under en vecka i augusti kom besked att USA fick sänkt kreditbetyg och att den grekiska skuldkrisen smittat av sig till de betydligt mer betydelsefulla marknaderna i Italien och Spanien. Börsyran hade plötsligt förvandlats till en politisk eurokris som har fått amerikanska investerare att bokstavligen se rött när man nämner europeiska bolag och många har sålt av eller kraftigt minskat sin exponering mot Europa.

Vad ser vi i IR-kristallkulan 2012?
Så vågar vi ens uttala oss om börsåret 2012? Jag brukar vara väldigt försiktig med prognoser och att försöka se in i den finansiella kristallkulan med de senaste årens ekonomiska turbulens i färskt minne känns högst osäkert.

Enligt Cheuvreux European Corporate Survey tror 4 2 procent av de 218 intervjuade europeiska IR-cheferna att den finansiella krisen fortsätter i 1-2 år till. Drygt var femte (16 procent) är än mer pessimistiska och tror att krisen varar i mer än två år.
Om jag ska förutspå någonting för 2012 så håller jag med de 42 procenten som tror att krisen håller under nästa år också. En finansiell kris kan bolag hantera genom kostnadseffektivisering och nedskärningar. Men en politisk kris kräver ökad omvärldsbevakning snarare än kostnadsbesparingar.

I samma undersökning hävdar tre av fyra IR-chefer att deras bolag är undervärderat. Beror detta på att marknaden är överdrivet pessimistisk eller att noterade bolag helt enkelt borde spendera mer tid på att utbilda sina analytiker och investerare om hur olika faktorer som påverkar deras tillväxt?

Jag hävdar en kombination av båda, men tror att det fortfarande finns en tendens hos vissa bolag att stänga dörren när det blåser stormvindar på finansmarknaden. Vad som händer då är att analytiker är hänvisade till tredjehandskällor för att göra sina analyser istället för att du som branschexpert ger er kommentar.

Mitt råd inför 2012 är att prioritera transparens och öppenhet. Avsätt tid för att förklara positiva och negativa scenarion för analytiker och investerare. Internt handlar det om att i ett tidigt skede hitta avvikelser i försäljning och orderingång, externt är omvärldsbevakning A och O. Vad säger dina konkurrenter på sina Kapitalmarknadsdagar, vilka politiska beslut ligger på agendan i Kina, hur hanterar ni en upplösning av euron? Se till att ni ligger steget före marknaden.

Det jag kan konstatera efter tre år med subprime-kris, eurokris, finanskris och politisk kris är att det finns inga dumma scenarion eller frågor. I finansvärlden kan allt hända, drömmar kan gå i kras men också slå in. Låt oss hoppas att vi under 2012 ser fler vinstmål uppnås än raseras.

Om skribenten: Annica Strahner är senior IR-konsult på PR- och kommunikationsbyrån Springtime. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR. Du når Annica på: annica.strahner@springtime.nu.