Marknad

Utblick: December 2016

De finansiella marknaderna har fortsatt att prisa in ett ­reflations- och rotationsscenarium. Det grundar sig främst i Trumps initiala uttalanden kring infrastruktursatsningar, skattesänkningar och möjlig avreglering, vilket tolkats som inflationsdrivande, och dels på starkare makroekonomisk statistik. [Läs mer]

IFRS

Värt en omväg – IFRS9

Tiden börjar nu bli knapp innan IFRS9, de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument tas i bruk. ­Regler som tydligt påverkar rapporteringen för svenska banker och finansiella institut. Reglerna kom till efter finanskrisen för att tidigare redovisningsmetoder, IAS39, som använts under 2000-talet varit för optimistiska när det gäller att uppskatta framtida risk. Målet med regelverket är att korrigera detta och stärka branschen som helhet. [Läs mer]

Affärssystem

Analys av affärssystem i Sverige 2016

Nyligen har Herbert Nathan & Co publicerat sin analys av den svenska marknaden för affärs­system. Nedan lämnas en sammanfattning av de ­trender och förändringar som just nu ­påverkar utvecklingen inom affärssystem. ­Rapporten är ­publicerad på engelska men sammanfattad och exklusivt översatt för CFOworlds läsare, tillsammans med ett urval av tabeller och grafer. [Läs mer]

Fredrik Kaldéus, CFO på Scania-Bilar Sverige AB
Månadens CFO

Mer än bara bilar

Scania-Bilar Sverige fungerar som generalagent för Scania i Sverige och ansvarar för försäljningen av Scanias lastbilar, bussar, motorer och tjänster i landet. Bolaget äger själv återförsäljare i storstadsområdena, samarbetar med privata återförsäljare i resten av [Läs mer]