Marknad

Utblick: Augusti 2016

Marknaderna har haft en remarkabel återhämtning ­efter att Storbritannien röstade för utträde ur EU – Brexit. Den främsta drivkraften bakom de starka marknads­rörelserna är lägre räntor och förväntningar om ­ytterligare ­stimulanser från de stora centralbankerna. [Läs mer]