Marknad

Utblick: Oktober 2016

Efter den initialt svaga kursutvecklingen, sedan ­Storbritannien röstade för utträde ur EU, steg ­marknaderna på förväntningar om lägre räntor och ­ytterligare centralbanksstimulanser från de stora centralbankerna. I USA har samtliga tre stora index – S&P500, DJI och Nasdaq ­noterat nya rekordnivåer under augusti, det vill säga nått över ­nivåerna från 1999. [Läs mer]

BI

Machine Learning – ett sätt att ”automatiskt” göra ­organisationen smartare

En av livets få konstanter är att vi hela tiden möter ­saker vi aldrig mött förut. Machine Learning (ML) gör att vi bättre kan hantera även dessa situationer. Med ML kan datorer automatiskt hitta mönster och skaffa sig insikter från stora datamängder – utan att man i förväg talat vad man ska leta efter eller var man ska leta eller hur det ska gå till. [Läs mer]