Rapport

Tillväxten mattas av

Statistik från bland annat SCB och Konjunkturinstitutet pekar på att den svenska ekonomin går för högtryck, men nu varnar Teknikföretagen för att bilden är väl rosenröd. I en rapport hävdar de att tillväxttoppen redan passerats. [Läs mer]