En hand lyfter upp en person ur en grupp på fyra
Ledarskap

Svårt att behålla chefer

Fyra av tio chefer lämnar sin chefstjänst enligt en undersökning från Ledarna. Tungrodd administration, negativa attityder hos medarbetare och dåligt stöd från närmaste chefen är de främsta anledningarna att chefer väljer att hoppa av. Undersökningen [Läs mer]