staplar och diagram
Prognos

Fortsatt ras för ekonomin

Coronapandemin fortsätter att slå hårt mot ekonomin visar de senaste rapporterna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern sjunker till exempel med hela 34 enheter i april och går från 92,5 i mars till 58,6. 100 indikerar normalläget för konjunkturen [Läs mer]