3 av 4 företag anser att sena betalningar är praxis

Försenade betalningar är ett växande problem. I en ny global undersökning framkommer att tre av fyra företag idag anser att sena betalningar är praxis och en del av dagens företagskultur. Mer än hälften, 57 procent, av företagen har avsiktligt dröjt med att betala sina leverantörer under det senaste året.

Två tredjedelar, 67 procent, medger att de använt betalningsvillkor som strategisk påtryckning för kassaflödet

Trots att företagen avsiktigt dröjer med betalningarna anser emellertid 90 procent att de sena betalningarna ger bieffekter för verksamheten i form av minskade investeringar eller minskade möjligheter att betala ut lön till anställda.

– När tre fjärdedelar av företagen har mer än 50 leverantörer och omkring två tredjedelar skickar samt tar emot över 100 fakturor i månaden kommer problemet med allt fler försenade betalningar inte bara påverka den enskilda organisationen utan även ekonomin som helhet, säger Esa Tihilä, vd för Basware i en kommentar och tillägger:

– Resultaten i undersökningen visar att det finns många ineffektiva processer och en bristande arbetsmetodik kring hur företag ska hantera sena betalningar vilket är allvarligt. Företagen har ett ansvar inte bara för sig själva utan för hela deras leverantörskedja att förbättra kassaflödesöversikten.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Basware och Mastercard bland totalt 1000 strategiska beslutsfattare från Norden, Europa, Australien och USA.