3 frågor att besvara före nya beslut

Att öka intäkterna innebär inte att du kan släppa lös tyglarna på andra områden. Som CFO vill du antagligen hitta nya affärer och intäktskällor för ökad tillväxt samtidigt som kostnadssidan hålls i schack. Dessutom måste er organisation både vara stabil och stå på stadiga ben samtidigt som det måste finnas en flexibilitet för att anpassa affären och organisationen efter omvärlden.

Allt detta kräver en företagskultur som uppmuntrar initiativtagande och nya idéer från medarbetarna.

Några av paneldeltagarna CFO-eventet MIT Sloan CFO Summit i USA tipsar om att filtrera alla nya idéer genom olika typer av filter för att avgöra  om de kan vara aktuella att realiseras. CFO Daily News har sammanställt tipsen i tre punkter, här är dem:

1. Finansiellt filter
Verkar beslutet rimligt utifrån ett finansiellt perspektiv? Detta är antagligen det lättaste filtret att tillämpa för dig som är CFO och ekonom. Ta gärna hjälp av dina medarbetare på ekonomiavdelningen. Om en idé eller ett beslut inte passerar detta första steg så följ upp och återkoppla till personen som föreslog idén och hjälp denne att förstå varför förslaget inte håller. Visa konkreta siffror för att få personen att tänka i rätt finansiella banor nästa gång.

2. Strategiskt filter
Är förslaget i linje med företagets långsiktiga målsättningar? Om beslutet verkställs, vad får det för följder för verksamheten och var sätter det företaget på kartan ur ett konkurrensperspektiv? Nya beslut bör hjälpa ert företag att komma närmare de långsiktiga målen, inte bara ett år framåt utan fem eller tio år framåt.

3. Realistiskt filter
Kan förslaget verkställas? Finns de resurser som krävs – oavsett om det handlar om it-kapacitet, bemanning eller något annat – för att genomföra idén med lyckat resultat? I annat fall kan projektet kosta mer än det gör nytta.

Källa: CFO Daily News