3 steg – så förbereder du övergången till SEPA

Här är CFOworlds expert Mona Henrikssons tips på hur du kan förbereda ditt företag för övergången till SEPA.

Så förbereder du ditt företag för SEPA

SEPA-strategi
Analysera om införandet av SEPA förändrar synen på betalningshantering i ditt företag.

Finns det anledning att centralisera hantering av leverantörs- och/eller kundreskontra?

Finns det anledning att se över antalet banker per land?

Migreringsplan
Identifiera de slutdatum som gäller för ert företag. När vill ni vara klara? Vill ni anpassa ett land i taget eller alla på en gång? En bank i taget eller alla på en gång?

Inventera de system som är inblandade i betalningsprocessen. Behövs byte av system, uppgradering, konvertering?

Använder ni autogiro mot företagskunder? Då behövs förändringar i mandathanteringen av medgivanden.

SEPA-projektet
Här krävs en tydlig projektorganisation med befogenhet och budget. Tänk på att många avdelningar inom företaget kommer att involveras, från försäljning och inköp, avseende kontraktsfrågor, till finans, administration och it.

Detta är den största betalningsrelaterade förändringen som har hänt i Europa, möjligtvis med undantag av införandet av euron som valuta. I stort sett alla företag kommer att behöva genomföra förändringar och de flesta förändringar ska ske inom loppet av 2013.

I Finland, som redan har genomfört anpassningen till SEPA, väntade många företag länge innan man startade sina SEPA-projekt.

Resultatet blev att det var svårt att hinna med systemanpassningar och tester mot bankerna eftersom alla företag gjorde det samtidigt. Konsulter inom området blev snabbt uppbokade och det var svårt att få extern hjälp under vissa perioder.

Så rådet är definitivt att börja i tid!