3 steg till att lyckas som ny CFO

Deloitte har frågat CFO:er vad de tyckte var de viktigaste åtgärderna för att de skulle lyckas när de började på en ny arbetsplats.

Att komma in som ny CFO på ett företag är alltid en unik upplevelse, men det finns några saker som du kan behöva tänka på för att få en smidig övergång. Det menar Deloitte efter att ha intervjuat amerikanska CFO:er om deras erfarenheter av att komma in på en ny arbetsplats som CFO.

Enligt Deloitte är det tre områden som en ny CFO måste hantera bra för att lyckas på det nya jobbet.

Först handlar det om att hantera sin tid. Många CFO:er ägnar så mycket tid att åt att komma in i det dagliga arbetet och släcka bränder att de inte hinner med det strategiska arbetet. Det är fullt förklarligt i början, men risken finns att det blir en rutin som blir svår att bryta.

CFO:erna som Deloitte intervjuade hade emellertid några tips om hur man skulle hantera sin tid i början för att kunna bli så effektiv som möjligt:

  • Skapa en rutin. Det kan till exempel handla om att sätta av en viss tid för att hantera e-posten.
  • Håll effektiva möten. Sätt en sluttid för varje möte och håll den. Se till att mötet handlar om specifika frågor som berör viktiga rutiner, kunder, prioriteringar med mera.
  • Skapa mötesfri tid. Försök hålla vissa fasta tider varje dag rena från möten varje dag så att du alltid har åtminstone någon tid på dagen som inte tas upp av möten.
  • Anställ en bra assistent.

Nästa område handlar om att hantera medarbetarna. Att ha bästa möjliga medarbetare är naturligtvis oerhört viktigt för att lyckas, men frågan är hur du hittar dem. Ett alternativ är att i möjligaste mån försöker utveckla den personal som redan finns på företaget för att de ska kunna ge dig det du behöver. Den andra varianten är att bara fokusera på att byta ut personal som inte passar in i din organisation för att så snabbt som möjligt få den organisation du vill ha.

Många CFO:er som Deloitte pratade med och som hade försökt utveckla den existerande personalen sa att de ångrade det eftersom det hade tagit mycket tid från annat de behövde göra i början.

Slutligen gäller det att hantera sina förhållanden. Att skapa bra förhållanden till vd, andra chefer och medarbetare på det nya företaget är förstås ett måste. Men en del CFO:er menade att de lade så mycket tid på det att försakade kontakten med andra CFO:er och att det kunde straffa sig i längden.

Kontaktnäten är ju väldigt viktiga när det gäller att hitta nästa stora möjlighet och om du låter kontaktnäten förtvina kan du gå miste om drömjobbet när du är redo att gå vidare.

Sedan gäller det givetvis att ta hand om en eventuell familj också. Den första tiden som ny CFO kommer säkert att kräva mycket tid och det behöver du diskutera med familjen innan du tar det nya jobbet.