3 tips för bättre framtidsplanering

Hur fattar du som CFO långsiktiga beslut och formar strategier i en omvärld som förändras snabbt? Robert Bergström, managementkonsult på Accenture tipsar om att använda förändra organisationen mot ett mer framåtriktat synsätt, där mindre fokus läggs på historisk data, för att på så vis forma en organisation som är bättre förberedd för framtiden och eventuella oförutsedda händelser.

Här tre tips på vad CFO:n kan göra:

1. Fundera över vilket synsätt organisationen har på finansavdelningens arbete och uppgifter, och varför. Lägg mindre fokus på kostnadsförbättringar och mer på att göra finansavdelningen till en affärspartner till vd, ledningen och övriga nyckelpersoner i kärnverksamheten.
– Är det viktigare att ekonomifunktionen är kostnadseffektiv eller gör det som förväntas? För att CFO och finansavdelningen ska kunna bli ett stöd och en affärspartner till vd och ledningen måste vissa saker få kosta pengar. Då kan företaget inte enbart fokusera på kostnaderna, säger Robert Bergström.

2. Prata med andra medarbetare i organisationen. Finns det ett stöd för det arbete och de processer som görs av finansfunktionen i dag?
– Många gör tunga och detaljerade budgetar utan att egentligen reflektera över varför. I samma stund om du ska fastställa budgeten måste du uppskatta saker som exempelvis resekostnader, hotellkostnader med mera. Sådant är svårt att uppskatta på förhand.

3. Involvera alla i företaget, inte bara finansfunktionen. Ett förändringsprogram kräver att alla är med på tåget och förstår riktningen, inte bara CFO:n och dennes medarbetare.
– Fråga dig själv vad du behöver för att genomföra förändringen. Kräver detta framåtriktade arbetssätt en annan styrka eller profil på företagets medarbetare?