3 tips för mer lättillgängligfinansiell rapportering

När Stockholmsbörsen i september presenterade sitt åtgärdspaket för att underlätta det svenska noteringsklimatet var ett förslag att minska rapporteringsfrekvensen för nynoterade bolag från kvartals- till halvårsrapporter. Som jag har nämnt i en tidigare krönika är jag mycket skeptisk till att minskad rapportering och transparens bidrar till att öka förtroendet för aktiemarknaden.

Debatten kring kvartalsrapporternas vara eller icke vara har i huvudsak fokuserat på arbetsbördan kring rapporteringsprocessen. Vad jag har saknat i diskussionerna är i vilket format de finansiella rapporterna presenteras i dag. En snabb genomgång av de 30 största svenska börsbolagen visar att endast två bolag, Volvo Group och Tele2 publicerar digitala webb-versioner av sina kvartalsrapporter.

När de nya reglerna för rapportering träder i kraft i januari 2014, innebär färre rapporttillfällen att det blir allt viktigare att maximera räckvidden i samband med publiceringsdagen. Essentiella nyckelord för att lyckas nå en större målgrupp är att göra din finansiella rapport digital, delbar och lättillgänglig.

Digital rapportering engagerar målgruppen i er story
IR-webben är ofta en enorm kunskapsbank för investerare och aktieägare. Men alldeles för ofta presenteras IR-material i pdf-form och hemsidan består snarare av länkar till andra dokument än en dynamisk lättöverskådlig webbplats. Min rekommendation är att inte gömma relevanta huvudbudskap och nyckeltal från er kvartalsrapport i pdf:er eller långa pressmeddelanden. Publicera dem istället direkt på hemsidan tillsammans med ett talande citat från vd-ordet. Öka användarvänligheten ytterligare genom att göra tabeller nedladdningsbara i Excel.

I en digital version av er rapport kan ni dessutom enkelt länka vidare till era långsiktiga mål och strategi, vilket bidrar till att er målgrupp blir mer engagerad i er story och förstår helhetsbilden.

Tele2 gör en användarvänlig och översiktlig digital version kvartalsrapporten på sin IR-hemsida där alla dokument även kan laddas ner för den som vill ha mer fördjupande information.

Använd sociala medier för att öka spridningen
När såväl digital rapport och fördjupande material finns publicerat på er hemsida är nästa utmaning att få era målgrupper att hitta dit. Här är Twitter ett utmärkt val och fungerar som ert eget distributionsverktyg och nyhetsflash där ni kan länka till hemsidan, pressmeddelandet, direkt till er webbsändning samt även publicera nyckelbudskap.

För att verkligen lyckas tränga igenom Twitterflödet krävs en tydlig rubrik på er rapport och tänk på att den helst inte ska vara längre än 140 tecken. En rubrik som lyder ”Halvvägs med realiseringen av synergimålet” är avsevärt mer intressant än ”Kvartalsrapport januari-september publicerad”.
Finska Metso använder Twitter exemplariskt för att dels öka trafiken till IR-hemsidan genom att länka till fördjupande material men även för att få större genomslag av huvudbudskap genom att publicera nyckelbudskap från både CEO och CFO under pågående webcast.

Tillgodose olika målgruppers behov – presentera rapporten i olika format
Analytiker kommer med största sannolikhet att vilja ha den fullständiga rapporten i textformat, men investerare och små-sparare föredrar troligen att få era resultat och huvudbudskap presenterade i en mer lättsmält form. Det kan till exempel vara att presentera vd-ordet i en video. En länk till en intervju är dessutom lättare att dela än att skicka en tung pdf-fil med hänvisning till ett stycke i vd-ordet.

Assa Abloy använder vd-intervjuer frekvent i sin kvartalsrapportering och det första man möts av på IR-hemsidan är en kort video där vd Johan Molin kommenterar det senaste resultatet.

Ytterligare ett sätt ett sätt att göra rapporten mer lättillgänglig är att anpassa bilderna i er kvartalspresentation för att dels läsa på skärm, oavsett om det är en dator eller en Iphone, samt att det går att förstå innehållet utan att ha lyssnat på er webcast. Lägg gärna upp presentationen ”inbäddad” på IR-webben, det vill säga så att den går att se utan man behöver ladda ner en pdf-version.

För börsens större väletablerade börsbolag handlar digital rapportering om att erbjuda investerare och aktieägare bästa möjliga service. För mindre och nynoterade bolag är digital rapportering och distribution i sociala medier en förutsättning för att hamna på investerares, småsparares och affärspressens näthinnor och skapa ett intresse och engagemang för er aktie.

Om skribenten: Annica Strahner, senior IR-konsult med över sju års erfarenhet av finansiell kommunikation. Hon är ansvarig för corporate och finansiell kommunikation i digitala kanaler på Transcom och har tidigare varit IR-konsult på PR- och kommunikationsbyrån Springtime. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR.