3 tips från IR-experten: Så rustar du för analytikerdöden

Ryktet om analytikerdöden har florerat inom finansbranschen sedan slutet av 1980-talet. Men det har tagit drygt tjugo år för detta rykte att bli verklighet. Även tidningsdöden har sakteligen spridit sig över Atlanten till Europa, vilket innebär att svensk dags- och affärspress står inför stora nedskärningar de närmsta åren.

För dig som noterat bolag innebär detta att du kommer att tappa analytikerbevakning, de som följer dig kommer inte längre att vara sektorspecialister och du får mindre exponering gentemot potentiella investerare. Samtidigt blir det även svårare att få ut sitt budskap i den krympande affärspressen.

Om du fortsättningsvis vill nå ut med ditt bolags investment story till investerare och småsparare är det hög tid att uppgradera såväl dina IR-budskap som val av kanaler för att försäkra dig om en plats på framtidens kommunikationskarta.

1. Paketera din investment story
Utan sektoranalytiker eller branschinriktade journalister måste bolagets investment story förtydligas för att göra avtryck på finansmarknaden. Detta innebär att du måste lägga mer tid på att förklara er strategi såväl som drivkrafter, utmaningar och möjligheter i din bransch. Istället för att exempelvis skicka ut pressmeddelanden om nya oljefyndigheter innehållande endast förkortningar, obegripliga för alla utom era interna experter kommer ni behöva förklara hur fyndet påverkar era siffror, marginaler och lönsamhet samt hur det passar in i er strategi.

Lägg tid på att utbilda era investerare, aktieägare och media på hur ni skapar värde, vad ni ser för tillväxtfaktorer samt ha en tydlig plan för hur ni ska nå era finansiella mål.

2. Kommunicera löpande
I takt med att det blir att färre ekonomijournalister kommer möjligheten för mindre och medelstora bolag att nå ut med sitt budskap under en rapportperiod att vara minimal. Mitt råd är istället att kommunicera mer mellan kvartalsrapporterna, speciellt vad gäller era långsiktiga mål och industritrender.

Tiden mellan rapportperioden kan med fördel även användas för att bjuda in analytiker, investerare och media till events och möten. Tysta perioder i all ära, men de innebär i praktiken att ledningen är otillgänglig för finansmarknaden fyra månader om året. Så länge ni är tydliga med att ni inte kommer kommentera pågående kvartal under tysta perioder kan ni kommunicera aktivt och träffa investerare. Utnyttja dessa ”tysta månader” till att ge finansmarknaden ett långsiktigt perspektiv på er verksamhet och bransch.

3. Skapa dina egna digitala kanaler
Istället för att förlita dig på att få er strategi återberättad av en tredjehandskälla exempelvis en analytikerrapport eller artikel i Dagens Industri rekommenderar jag att istället använda egna digitala kanaler för att säkerställa att era nyckelbudskap når fram.

En företagsblogg kan användas för att visa upp bolagets expertis inom olika affärs- och produktområden eller utnyttja genomslagskraften i rörlig bild genom att bygga upp en egen plattform på Youtube. Om du exempelvis befinner dig i gruvbranschen är det ett tacksamt utgångsläge att använda video för att beskriva allt från era olika verksamheter till hur ni jobbar med hållbarhetsfrågor.

Den finansiella kommunikationskartan är i ständig förändring och det är dags att inse att dina viktigaste ambassadörer, det vill säga analytiker och ekonomijournalister, är ett utdöende släkte. Det gäller även att ta i beaktan att vi i nästa steg i den digitala revolutionen går från att kommunicera med ord till att använda bilder. På Youtube laddas det upp 72 timmar video upp varje minut, på Instragram delar 90 miljoner aktiva användare 40 miljoner bilder per dag.

För att fortsättningsvis nå fram och vinna investerarnas förtroende krävs enkel och tydlig paketering av er investment story samt att ni löpande kommunicerar era huvudbudskap i både text-, bild- och videoformat egna digitala kanaler.

Om skribenten: Annica Strahner är senior IR-konsult på PR- och kommunikationsbyrån Springtime. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR. Du når Annica på: annica.strahner@springtime.nu.