3 tips: öka produktiviteten genom sociala verktyg

Mobilt, molnbaserat och socialt är det senaste. Sociala arbetsverktyg kan sänka företagets kostnader samt frisätta tid som kan läggas på värdehöjande uppgifter. Men de ställer också krav på företaget, menar Tobias Andersson, COO på it-företaget Projectplace.

– Att använda molntjänster är ofta billigare än att bygga upp systemen och hantera dem internt, men det kräver att ledningen har en stor medvetenhet om säkerheten kring tjänsterna som gör det tryggt och säkert att välja lösningar utanför företagets infrastruktur, säger Tobias.

Han menar att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar i företaget för att kunna nyttja de sociala verktygen på rätt sätt.

– Bjud in medarbetarna i beslutsprocessen och uppmuntra till en transparent företagskultur. Det vinner alla på i längden och gör det lättare för medarbetarna att ta initiativ och engagera sig, säger Tobias.

Han tillägger att det inte handlar om att skapa någon ”polsk riksdag”, utan om att skapa ett öppet samarbetsklimat.

– Du måste förstås ha någon som leder arbetet och bestämmer ramarna. Som chef gäller det att sätta tydliga mål, men även att hitta sätt för medarbetarna att kunna arbeta på det här öppna sättet i de nya sociala arbetsverktygen. Där har ledningen och CFO en viktig uppgift i att få kulturen på plats.

Förutom minskade resekostnader och kvantitativt mätbara fördelar skapas ett kvalitativt mervärde i organisationen genom ett ökat kunskapsutbyte mellan medarbetare och intressenter, menar Tobias.

– Att agera som ett socialt företag är jätteviktigt idag. Dels för att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare, men även ur ett företagsekonomiskt perspektiv, eftersom det ger många fördelar i termer av ökad produktivitet.

3 tips för att underlätta ett socialt samarbetsklimat

  • Uppmuntra andra chefer och ledare inom företaget att förespråka öppenhet och samarbete.
  • Skifta fokus från rutinärenden och administration till värdeskapande uppgifter.
  • Skapa en öppen och platt organisationskultur för att underlätta idéutbyte mellan medarbetarna. Detta kan kompletteras med relevanta samarbetsverktyg som effektiviserar arbetet mot gemensamma mål.