3 tips – så får du snabbt ordning

När arbetsuppgifterna hopar sig kan det vara svårt att hinna med att hålla ordning på saker och ting. Men att ha ordning är viktigt för att kunna frigöra tid till andra uppgifter. Egenföretagaren och strukturören David Stiernholm, författare till boken Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar, delar till sajten Driva-eget.se med sig av sina bästa ordningstips.

1. Organisera
Skriv att göra-listor. Har du flera listor och kom ihåg-noteringar, exempelvis en lista i mobilen, en i mejlen, en annan i kalendern etcetera så samla ihop alla listorna till en enda. Håll också isär att göra-listan från punkter som ska skrivas in i almanackan. Saker som är bundna till ett klockslag kan läggas i almanackan, saker som inte är lika tidsbundna hör hemma på att göra-listan.

2. Fokusera
Inse att du inte behöver kunna allt själv. Skilj på företagets mål och dina personliga mål. Det kanske inte alltid är just du som rätt person att utföra de uppgifter som krävs för att nå företagets mål. Anlita hjälp för de uppgifter som du inte själv är lämpad för eller delegera uppgiften till någon annan.

3. Automatisera
Checklistor kan vara ett bra hjälpmedel när det handlar om exempelvis uppgifter som du gör så sällan att du emellanåt glömmer hur man gör. Du kan också spara tid genom att skapa färdiga standardformuleringar som du kan använda om du ofta får samma typ av frågor. Skapa ett standardsvar som du sparar i e-post-programmet och som du enkelt kan plocka fram vid behov.

Källa: Driva-eget.se