3 tips till CFO:n som inte når kvartalsmålet

Att lägga in en högre växel för att ta igen en långsam start på året är sällan en god idé, menar Willy Shih, professor på Harvard Business School. Istället för att fokusera på snabba åtgärder, som kan få negativa konsekvenser på lång sikt, bör företag titta längre fram mot horisonten, konstaterar han i sin blogg på Harvard Business Review.

Här är tre tips som tar dig ett steg närmare målet:

1. Blicka mot horisonten
Försäkra dig om att de kortsiktiga lönsamhetsåtgärderna inte har en negativ inverkan på de långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Willy Shih menar att många företagsledare skär ner på investeringar som inte ger någon kortsiktig utdelning, exempelvis satsningar inom forskning och utveckling.

Även om den typen av nedskärningar kan förbättra lönsamheten på kort sikt kan det samtidigt försämra möjligheten för bolaget att nå de långsiktiga tillväxtmålen.

2. Undvik att utlösa en negativ spiral med växande tillväxtgap
Det kan verka lockande accelerera nya, växande idéer för fylla igen ett kortsiktigt gap i tillväxten, men en sådan fartökning leder ofta istället till att idén ifråga kollapsar, menar Willy.

Resultatet blir ett ännu större gap och den negativa spiralen är ett faktum. Försök alltså att undvika att täcka över operativa frågor med idéer som ännu inte är redo för ”prime time”.

3. Nöden är uppfinningarnas moder
Att tuffa omständigheter på kort sikt kan leda till minskade investeringar i innovation är knappast någon nyhet. Men knappa resurser kan även fungera som en sporre för just innovation och tvärtom leda till fler kreativa idéer.