4 superkompetenser som gör dig konkurrenskraftig

Som individ gäller det i allt högre grad att du måste satsa på sin egen kompetensutveckling. Vi ger dig tips på fyra kompetenser som kommer att göra dig konkurrenskraftig på framtidens arbetsmarknad.

Alla som rekryterar vet hur svårt det är att hitta rätt kompetens och det pratas mycket om att vi är på väg in i en “kompetensekonomi”, det vill säga att verksamhetens framgång helt beror på förmågan att hitta och attrahera rätt kompetens.

Som individ gäller det alltså att satsa på sin egen kompetensutveckling. Men är det praktiskt möjligt att “hela tiden” ha rätt kompetens? Gardera dig genom att inkludera dessa fyra superkompetenser, identifierade i en ny amerikansk studie genomförd av Institute For The Future i samarbete med Cornerstone OnDemand, så står du dig bra i konkurrensen.

1. Bygg ditt eget varumärke

Ditt CV kan vara så mycket mer än en beskrivning av vilken utbildning du har eller var du har jobbat och när. I framtiden kommer vi att få “poäng” för varje kompetens som vi har utvecklat och “poängen” kommer att följa med oss genom hela karriären. Redan idag är vår högskoleutbildning långt ifrån den enda utbildning vi skaffar oss genom karriären. Företag söker redan idag efter rätt kompetens på nya innovativa sätt och de väljer också ut baserat på andra kriterier än tidigare. Dessutom kommer ny teknologi att ge ökad transparens när det handlar om kompetens.

Blockchain-teknologi, som inte bara handlar om kryptovalutor, kan användas för att skapa spårbar historik av allt från högskoleutbildning och kurser till kompetens, erfarenhet och certifieringar under en medarbetares hela karriär. Det är inte otänkbart att blockchain-teknologi kommer att ligga till grund för framtidens CV.

2. Utveckla din digitala kompetens

Att vara orolig för att robotar ska ersätta människor är helt enkelt fel sätt att se på automatisering. Maskiner och människor samarbetar redan idag inom en rad olika områden. Automatiskt identifiering av bilder, automatiserad översättning och back-office-lösningar för att hantera kundkommunikation på nätet är bara några exempel. Analytikerfirman Gartner menar att AI (artificiell intelligens) kommer att ersätta 1,8 miljoner jobb, som försvinner på grund av automatisering, med 2,3 miljoner helt nya jobb fram till 2020. Då gäller det att hitta sin nya roll och bygga relationer till dessa “AI-assistenter”. Faktum är att människors roll åker upp i hierarkin. Ta hälso- och sjukvård till exempel, där används AI för att upptäcka dyslexi hos skolbarn och för att utvärdera behovet av ambulans när larmet kommer. Däremot är det fortfarande människor som agerar på den värdefulla informationen som AI ger.

74 procent av ledarna i den amerikanska studien säger att de planerar att använda artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter på arbetsplatsen under de närmaste tre åren. Samtidigt säger bara 3 procent att de planerar öka investeringarna i kompetensutveckling under samma period. Det gäller alltså att ta egena initiativ här och inte sitta och vänta på att arbetsgivaren ska erbjuda utbildning.

3. Lär dig jobba i multikulturella team

Världen är multikulturell och på mer än ett plan. Det går inte längre att sätt in folk i fack, utan vi är alla individer med olika fasetter som kulturell bakgrund, nationalitet, kön, ålder et cetera. Dessa olika fasetter spelar in när vi jobbar ihop. Att utveckla multikulturell kompetens är avgörande för att snabbt och enkelt kunna anpassa sig och fungera i olika lokala arbetskulturer. I en digitaliserad multikulturell värld fungerar exempelvis inte klassiska hierarkiska ledarskapsmodeller utan det gäller att hitta nya sätt att delta och leda. Intressant ny forskning visar exempelvis att jämlikheten är högre i virtuella team. Detta kan visa sig vara en bra träningsmiljö för att lära sig att lyssna på och kommunicera med varandra, utan förutfattade meningar.

4. Utveckla din empati

I en värld där allt förändras hela tiden är nyckeln till framgång förmågan att förstå andras sätt att se på saker och hur deras erfarenheter färgar deras perspektiv. Vi måste bli bättre på empati helt enkelt, och det går att utveckla den empatiska förmågan.

Börja med att utveckla uppmärksamheten på hur dina egna värderingar vinklar din syn på världen. Det här är svårt för de flesta och vi tenderar överskatta antalet människor som delar våra värderingar och åsikter.

Vi människor behöver ett högre “empati-IQ” för att bättre kunna hantera vardagshändelser, bygga varaktiga relationer, få ett mer vidgat perspektiv på världen, kunna påverka andra och bry oss om både oss själva och andra i omgivningen. Empati är inte något man lär sig på en fikarast, det är ett sätt att vara, och första steget är att försöka förstå andra.

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 10 Articles
Cornerstone OnDemand