4 tips för bättre cash management

Cash management är viktigt både för stora och små företag som vill se långsiktig tillväxt. Den digitala tidningen YFS Magazine för uppstartsföretag och småföretagare har sammanställt några tips till mindre företag som vill få ett bättre grepp om kassaflödet.

1. Ha koll på kunderna
Hur ser betalningsvillkoren ut? Ibland kan det vara nödvändigt att dra åt svångremmen eller införa konkreta konsekvenser för kunder som återkommande låter fakturor förfalla. Risken finns alltid att ett sådant agerande påverkar kundrelationen och gör att kunden letar efter en annan leverantör. Det låter självklart, men det bästa alternativet är alltid att analysera potentiella kunders betalningshistorik och verksamhet i förväg.

2. Sträva efter en så exakt kassaflödesprognos som möjligt
Ett mindre företag prioriterar kanske inte sådana saker som att göra en kassaflödesprognostisering, men det är aldrig för sent att börja. Kassaflödesprognoser bör göras på en månatlig basis i syfte att kunna identifiera förbättringsmöjligheter. Noggranna prognoser är viktigt eftersom minsta lilla fel kan få stora konsekvenser.

3. Utvärdera investeringarma
Att skära ned på investeringar när företaget befinner sig i en tillväxtfas låter kanske inte så lockande, men du bör åtminstone se över kostnaderna. Se till att varje investering kan backas upp av en noggrann ROI-analys.

6. Skapa rätt organisationskultur
Se till att det finns en kultur i företaget som uppmuntrar medarbetarna till ett medvetet tänk kring kassaflödet. Detta är särskilt viktigt om företaget har separata avdelningar för försäljning och ekonomi. Ofta anser säljteamet att cash management är ekonomiavdelningens ansvar och erbjuder kanske generösa kreditvillkor till kunder i hopp om att öka försäljningen. Ett sätt att lösa sådana problem är att genom incitament, exempelvis olika former av belöning, uppmuntra medarbetarna till ett medvetet tänkande och agerande kring kassaflödet.