4 tips: Så berättar du dåliga nyheter

En bra chef och ledare kan konsten att lämna inte bara goda, utan även dåliga, nyheter till sina medarbetare – på ett sätt som får medarbetarna att ändå uppskatta företaget och dig som budbärare.
Här är några tips:

1. Säg det personligen.
Negativa besked eller dåliga nyheter bör alltid lämnas personligen, även om det måste göras i grupp. Att använda elektroniska kanaler som exempelvis mejl eller intranätet sänder signaler om att företaget inte riktigt bryr sig om medarbetarna.

2. Ge tid för reflektion.
Besked och beslut som kommer att påverka anställda på ett direkt plan bör meddelas så snart som möjligt. Det ger medarbetarna utrymme och tid att reflektera över beslutet och ventilera samt förbereda sig mentalt på det som komma skall.

3. Berätta varför.
Ett vanligt misstag är att meddela dåliga nyheter utan att tala om de bakomliggande orsakerna till beslutet. Var så transparant och öppen som möjligt. Undvik också att skylla ifrån dig eller skylla på andra saker än det som är den egentliga orsaken.

4. Följ upp.
Att lämna tråkiga besked ska inte vara något som sker vid enstaka tillfällen. Som ledare bör du uppdatera och informera dina medarbetare löpande om hur det går för företaget, företagets mål och planer framöver med mera – då flaggar du i god tid och gör framtida besked av den negativa sorten mer skonsamma för medarbetarna.

Källa: CFO Daily News