4 tips – Så nyttjar du veckans mest produktiva dag

Enligt en undersökning av konsultfirman inom redovisning Accountemps, som tillhör Robert Half International, är tisdagar den mest produktiva dagen i arbetsveckan. I undersökningen tillfrågades HR-ansvariga på företag om vilken dag produktiviteten bland medarbetarna är på topp.

Enligt resultatet är tisdagar den dag de flesta anger som mest produktiv, följt av måndagar. 39 procent av deltagarna i undersökningen angav tisdagar som den mest produktiva dagen, och 24 procent angav måndagar. Torsdagar och fredagar angavs som de minst produktiva dagarna. Nyhetssajten CFO Daily News har listat fyra tips på hur du bättre nyttjar veckans produktiva dagar.

1. Undvik möten.
Undvik att hålla möten under den mest produktiva dagen i arbetsveckan. Möten, alltför långa och alltför många, anses ofta ta för mycket arbetstid i anspråk. Därför finns det en överhängande risk att din personal kommer uppfatta dem som tidsödande och något som drar ner effektiviteten och produktiviteten.

2. Överväg att flytta deadlines.
Överväg att flytta deadline för exempelvis utgiftsredovisningar till tisdagar när effektivitetsnivån är på topp. Har du tidigare haft deadline på onsdagar får du en dag extra för eventuella eftersläntrare och slipper förhoppningsvis jaga på dina anställda i samma utsträckning.

3. Skapa små vinster.
Att kunna bocka av saker från att göra-listan ger en vinnande känsla av tillfredsställelse som kan fungera som motivation till att bocka av ännu fler saker – kanske i synnerhet under veckans mest produktiva dagar. Se därför till att dina medarbetare har en bra mix av både kort- och långsiktiga
arbetsuppgifter och milstolpar längs vägen för att få dem att känna att de uppnår något varje dag.

4. Ta tillvara på de övriga tiderna också.
Att nyttja de produktiva dagarna är bra, men ta även tillvara på de mindre produktiva dagarna. Det kan du göra genom att även ha projekt och arbetsuppgifter för dina medarbetare som kräver lite mindre energi och tankearbete, men där medarbetarna ändå upplever att de bidrar med något.