5 anledningar att investera digitalt

I fackpress nämns mobilitet ofta som den allra hetaste tekniktrenden för tillfället – och den är nu hetare än någonsin. När jag började arbeta med området i slutet på 90-talet bubblade idéerna kring hur man skulle kunna tillämpa det för konsumenter och företagsmarknaden.

Då hette app-utveckling WAP-utveckling men dess tillämpningar slog aldrig riktigt igenom. Detta mycket på grund av att telefonerna inte var tillräckligt surfvänliga och att infrastrukturen och bandbredden var bristande, men kanske framför allt för att det inte heller fanns en konsumentförståelse.

I dag har det blivit tydligt att dessa förutsättningar finns. Människor väljer allt fler digitala användningsområden och företag behöver möta dess kunder, medarbetare och framtida anställda i de kanaler som föredras.
E-handeln är ett bra exempel på den förändring vi nu upplever. En tredjedel av e-handeln sker i dag från mobila enheter och 2017 beräknas 25 procent av västvärldens mobilanvändare betala med mobilen i butik. Tillväxten för svensk e-handel var hela 19 procent mellan april och juni i år, att jämföra med den totala detaljhandelns tillväxt på 1,7 procent.

Men vi gör inte bara själva köpen via mobilen. En betydande del av den samlade kundupplevelsen genereras på platser där företagens möjlighet till direktpåverkan är begränsad. Svenska konsumenter är till exempel mycket bra på att göra research på internet före ett köp. Ungefär 70 procent gör någon typ av prisjämförelse eller liknande enligt Handelns utredningsinstitut.

Tydliggör de digitala målen
Tittar man på hela köpsekvensen från intresse till faktiskt genomfört köp sker den i dag dessutom via många olika enheter. Till exempel påbörjas efterforskningen på mobilen på väg hem från jobbet för att väl hemma genomföra själva köpet på datorn. Givet dessa nya möjligheter kommer kundnytta och kundvärde att bli desto viktigare aspekter i köpprocessen.
Med denna snabba förändringstakt i marknad och förutsättningar blir det kritiskt att affärsutvecklingen håller någorlunda samma tempo.

Tyvärr saknar många företag i dag något av det mest basala för att lyckas i den digitala eran, nämligen en genomarbetad digital strategi. Den handlar om att identifiera orealiserade möjligheter och potentiella hot som den digitala utvecklingen skapar, och att relatera dessa till den rådande företagsstrategin.

Innan man sätter i gång rent operativt med några större investeringar på området är mitt råd att man klargör vilken eller vilka mål man har som företag med att arbeta mer digitalt. Några av dessa mål är följande punkter, med de utmaningar som också följer med dessa:

1. Varumärkesbyggande. Man vill attrahera såväl kunder som anställda, existerande och nya. Digitala kanaler som till exempel sociala medier gör det möjligt att vara där kunden eller konsumenten är, men innebär även att företaget tvingas bli mer transparent.

2. Högre operationell effektivitet. För att utnyttja de mobila möjligheterna på bästa sätt kommer förändringar att behöva göras inom företaget. Dessa förändringar behöver accepteras och anammas av företagets anställda för att få önskad effekt. Digitala arbetssätt förutsätter en flexibilitet och förändringsbenägenhet inom organisationen som dock kan vara svår att få till. Stora besparingsmöjligheter finns om optimerat arbetssätt uppnås och den operationella effektiviteten ökas.

3. Ökad tillgänglighet. Med ökad tillgänglighet eller utökad närvaro skapas säkerhetsutmaningar som till exempel BYOD, ”bring your own device”, kan bidra till.

4. Ökad kund- eller leverantörsservice. Ökad service för kunder och leverantörer innebär dels att kunna lösa deras problem och svara på deras frågor, men även att finnas där de finns och på deras villkor. Detta innebär att företag måste bli snabbare på att svara och finnas i fler kanaler. Det kräver mer resurser och mer optimerade arbetssätt. Mer tillgänglig information om kunderna skulle även kunna bidra till bättre och mer personligt anpassad service.

5. Nya sälj- och marknadsföringsmöjligheter. Oändligt många nya möjligheter finns inom detta område. En utgångspunkt kan vara att konsumenten ska kunna göra vad som helst var som helst. Men hur bestämmer man som företag i vilka kanaler man ska vara och varför?

Det är viktigt att inte bara kasta sig ut och försöka göra allt på en gång. Ta medvetna beslut om var man vill vara och just varför. Vilket värde tillför valet för företaget självt och för kunderna? Här är det viktigt att både utveckla sin kanalstrategi samt ta fram en digital strategi för att nå målet.

Säkerställ digital affärsutveckling
Utvecklingen på internet sker i en takt som i merparten av fallen är långt snabbare än företags förmåga att anpassa sig. Det har i dag en genomgripande påverkan på affären, långt bortom marknadsföring, försäljning och kundservice. Det är inte bara ytterligare en kanal, utan kan också vara en värdeadderande del av ditt företags produkter. Du som CFO kan spela en viktig roll i att förändra affärsutvecklingen mot dessa nya digitala möjligheter.

Säkerställ att affärsutvecklingen och hela organisationen ”doppas” i det digitala, det vill säga att digitalt blir ett naturligt sätt att tänka, en naturlig del av affärsstrategin samt hur denna ska realiseras.

Vad gör man i dag som skulle kunna göras på samma sätt men med exempelvis mobilen?

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom IT-strategier, projektstyrning och IT effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategikonsult på Acando. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Acandos växel.