5 frågor du behöver ställa om teknik

För att hitta rätt i teknikdjungeln finns det fem grundläggande frågor alla CFO:er bör ställa sig.

Världens företag kommer att spendera över 30 biljoner kronor i år på tekniklösningar enligt Gartner. Med de enorma investeringarna är det förstås väldigt viktigt att veta att det företaget lägger pengar på verkligen gör nytta.

Det betyder också att företagsledningen måste ställa rätt strategiska frågor innan man går vidare med specifika projekt. Dessbättre kanske det inte behöver ställas särskilt många strategiska frågor. Det menar i alla fall Steve Andriole, professor i Business Technology vid Villanova School of Business.

I en artikel i Forbes hävdar han att du behöver ställa fem frågor för att undvika att ge fel leverantörer för mycket pengar för fel lösning. De fem frågorna är:

  1. Vilka affärsproblem löser tekniken för oss nu?
  2. Vem i vårt företag hjälper till så att tekniken kan lösa dessa problem (och vilka hjälper inte till alls)?
  3. Vilka leverantörer hjälper oss lösa problemen (och vilka hjälper inte till alls)?
  4. Hur ligger vi till i vår digitala transformation och hur utnyttjar vi tekniker som underlättar den digitala transformeringen?
  5. Hur mäter vi ROI på våra teknikinvesteringar?

Genom att hela tiden ställa sig de här frågorna innan man investerar i nya lösningar menar Steve Andriole att man anammar en mer faktabaserad beslutsgång och att du hela tiden utvärderar vilka tekniker som passar organisationens behov bäst.