5 sätt för finansavdelningen att få ökad datatransparens

Få områden inom företaget har ett större behov av tillgången till verksamhetens data än finansavdelningen. Det är finansavdelningens ansvar att ha överblick över företagets alla aktiviteter och ekonomiska resultat för att på så vis kunna fördela resurser på bästa sätt. Därför är det av största vikt att finansavdelningen alltid har exakta siffror att arbeta med för att kunna göra välgrundade beslut. Utmaningen här ligger i att få informationen i realtid.

På många företag kan anställda komma åt verksamhetens data genom olika typer av resurssystem eller mobila enheter. Datan finns, men den är svår att hitta och få användning av.

Nyckeln till att lösa problemet med åtkomsten till företagets data är ökad transparens. Det är såklart lättare sagt än gjort. Olika personer och avdelningar sammanställer sin data på olika vis, vilket gör det svårt att jämföra dem. Det blir också svårare att integrera stora mängder data när det krävs spetskunniga IT-specialister.

Det är ingen överraskning att finansavdelningen fortfarande springer runt i mörkret, i ivern att försöka hitta vad de inte kan se.

Här är fem sätt för finansavdelningen att gå tillväga för att öka företagets datatransparens:

  1. Förstå er data. Företaget samlar på sig en uppsjö av data, men det är inte all data som kan ge värdefulla insikter för företagets slutprestation. Därför behöver företaget identifiera den viktigaste informationen från företagets olika funktioner så att finansavdelningen snabbt kan få åtkomst till denna. Det gör att företaget snabbare kan anpassa sig till olika scenarier.
  2. Skapa ett analysteam. Med den ökande mängden data hos företag ökar också pressen på IT-avdelningen att hantera denna. Här gäller det att skapa öppna samarbeten mellan avdelningarna för att avlasta IT-specialisterna. Ett sätt är om varje avdelning har ett eget team med kunskap och tillgång till företagets data underlättar processerna. En trend är att IT-avdelningar utbildar team från till exempel finansavdelningen i områden som data-penetration, integration och analys. Detta underlättar arbetet för företagets samtliga funktioner och processerna snabbare och smidigare.
  3. Förstå vikten av att arbeta i molnet. Med rätt infrastruktur på plats kan big data bli en stor tillgång till företaget. Men företag måste också klara av dagens ständigt omväxlande företagsklimat – det räcker inte med att den teknologiska infrastrukturen kan hantera stora volymer av data. Det är en stor anledning till att allt fler företag byter till molnsystem istället för äldre system.
  4. Placera om era revisorer: För många företag belastar sina revisorer med att sammanställa konton och förbereda finansiella rapporter. Tänk om dessa personer hade möjligheten att analysera siffror istället för att bara sammanställa dem. Människor följer rutiner och gör som de alltid gjort – själva syftet att de ska skapa affärsnytta glöms bort.”
  5. Hitta öppna vägar. Finanschefens roll har förändrats avsevärt. Dagarna med gröna glasögonskärmar och bläckfläckade skjortor är historia. Idag arbetar finanschefen sida vid sida med Vd:n och sätter företagets strategier. Vd:n håller ögonen på destinationen medan finanschefen håller utkik efter potentiella isberg. För att finanscheferna ska kunna göra ett bra jobb krävs därför en instrumentbräda som visar alla viktiga mätetal som gör att de kan göra snabba, välinformerade beslut.

Poängen är att finansgruppen med hjälp av teknologi ska leda marschen mot ett mer effektivt sätt att arbeta. Det inkluderar avlastning av krävande jobb och omdirigera kompetens till strategiska aktiviteter som öppnar upp för möjligheter och identifierar risker.

Med större datatransparens kan finansavdelningen få tillgång till rätt information i realtid och då välja smartare vägar för företaget. Släpp finansavdelningen fri – öka datatranparensen!

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.