5 tecken på att CFO:n jobbar för mycket

Psykoterapeuten Bryan Robinson, som även är professor vid University of North Carolina har skrivit en bok om arbetsnarkomani för personer som är i riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats. Affärstidningen Forbes har tillsammans med med utgångspunkt i Robinsons tips och erfarenheter sammanställt en lista med varningssignaler du bör vara uppmärksam på om du tror att du jobbar för mycket.

1. Du jobbar längre arbetsdagar än dina kollegor
Arbetsnarkomanerna tillhör ofta de som är först på plats på morgonen, och de är ofta även sist ut ur byggnaden på eftermiddagen – eller kvällen. Studier visar dock att fler arbetstimmar inte nödvändigtvis betyder att arbetstimmarna är produktiva. Att ta pauser och vila från jobbet ibland kan tvärtom innebära ökad effektivitet på färre antal timmar.

2. Du kan inte koppla bort jobbet
En arbetsnarkoman behöver inte vara någon som jobbar länge eller mycket, det kan också handla om att inte kunna koppla bort jobbet på fritiden.

– En arbetsnarkoman är någon som står i skidbacken och längtar efter att vara på kontoret. Att sitta på kontoret och drömma om att vara i skidbacken är mer hälsosamt, säger Bryan Robinson.

Han menar att ett visst mått av dagdrömmeri kan göra människor mer lugna, avslappande och entusiastiska, medan jobbrelaterade bekymmer å andra sidan aktiverar stresskänslor i kroppen.

3. Kroppen tar stryk
Arbetsnarkomaner tenderar att låta hälsan bli lidande och hoppar över måltider, struntar i träningen och får sämre sömnvanor – följderna blir återkommande huvudvärk, irritation, trötthet och andra psykiska såväl som fysiska besvär.

4. De privata relationerna blir lidande
Familj och vänner är ofta de första som noterar tecken på arbetsnarkomani. När det sker är det dags att dra ner på arbetstempot.

5. Du värderar dig själv efter hur bra du lyckas på jobbet
Arbetsnarkomaner bygger sin självbild och självkänsla på sina arbetsprestationer till största delen. Enligt forskaren Marilyn Puder-York, även författare till boken The Office Survival Guide, hänger detta ofta ihop med en strävan efter perfektion – något som gör att du aldrig kan leva upp till dina egna krav. Marilyn Puder-York menar att arbetsnarkomaner därför måste försöka släppa taget om den perfektionistiska sidan och sluta bygga självkänslan på arbetsprestation.