5 tips: Bli morgondagens CFO

Enligt en färsk studie av International Federation of Accountants, IFAC, finns det några saker du som CFO idag kan ha i åtanke för att vara så förberedd som möjligt på den förändring av CFO-rollen som står runt hörnet, eller – för vissa CFO:er – redan har påbörjats.

Här är fem råd som förbereder dig på den nya CFO-rollen:

1. Inta en aktiv roll i management och strategiarbete.
Finansdirektören ska finnas tillgänglig och stötta, och ibland även guida, vd. Börja redan idag.

2. Lär dig att balansera det nya med det gamla
Ekonomi- och finanschefer är vana vid att ta hand om den del av verksamheten som rör bolagets ekonomi. Men de bör också vara involverade i företagets målsättning och strategier.

3. Var en rådgivare för integrationsarbete
CFO:er, till skillnad från många andra i företaget, har ofta en god inblick i flera olika delar av verksamheten och kan därför ge råd och vägledning i projekt och frågor som spänner över flera avdelningar.

4. Jobba på ledarskapet
CFO:n är chef för ekonomiavdelningen och måste kontinuerligt arbeta med att förbättra sina ledaregenskaper, för att bli en effektiv ledare som kan se till att arbetat på avdelningen rullar på som ett väloljat maskineri.

5. Håll en professionell ton och var en god förebild
CFO:n sitter ofta med i ledningsgruppen och fungerar som förebilder i organisationen, något som är viktigt att ha i åtanke vid beslutsfattande och i ledarskapet.

Källa: CFO Daily News