5 tips för arbetsmiljöarbete i coronatider

För att minska oron och osäkerheten på arbetsplatsen i dessa coronatider är det viktigt att ha ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Coronaviruset har drastiskt ändrat förutsättningarna för de flesta verksamheter. I det läget är det om möjligt ännu viktigare att ha ett bra arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Suntarbetsliv har samlat de fem bästa råden från Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och de är som följer:

 1. Forma en snabb samverkansgrupp. Utgå från redan existerande samverkansgrupp eller skyddskommitté. Ni kan också ta upp en dialog om att skapa en tillfällig, liten och snabb krisgrupp. Den kan till exempel bestå av chef, skyddsombud och facklig företrädare. Håll övriga informerade om vad krisgruppen kommer fram till ifråga om åtgärder.
 2. Gör ordentliga riskbedömningar. Riskbedömningen är viktig eftersom den bland annat lägger grunden till hur man ska prioritera i trängda lägen. Risker som måste bedömas är till exempel smittspridning, ökad arbetsbelastning för de som är kvar och konsekvenserna av medarbetarnas egen oro.
 3. Skapa en handlingsplan. Med riskbedömningen i ryggen går det sedan att skapa en handlingsplan som då bör innehålla:
  • en beskrivning av riskerna
  • åtgärder för att förebygga ohälsa och smittspridning
  • datum för när åtgärderna ska genomföras
  • vem som har ansvar för respektive åtgärd
  • datum för uppföljning av respektive åtgärd.
 4. Kommunicera tydligt och snabbt. Det är bättre för arbetsgivaren att regelbundet kommunicera, även om det bara är för att säga att ”vi har inget nytt att informera om”. Som arbetsgivare ska man inte heller glömma att företagshälsan finns som resurs. De kan till exempel stötta vid riskbedömningar, leda samtal på gruppnivå och hjälpa till att hantera och prata om personalens oro.
 5. Följ upp och håll er uppdaterade. Det går inte att göra en riskbedömning och sedan luta sig tillbaka. Man måste se över den kontinuerligt och man måste följa vad som händer. En del personer som sitter hemma och jobbar kan känna sig isolerade. Då är det extra viktigt att ha öppna kommunikationskanaler och dela med sig av omtanke och värme.