5 tips – så blir konferensen effektiv

Tommy Brotte är föreläsare, utbildare och expert inom strategiskt bemötande, kommunikation och interaktiva möten. Tidningen Chef har listat några av hans bästa tips på hur man håller mer effektiva konferenser:

1. Svara på frågan ”varför?”
För vem håller du mötet, och varför?

2. Var en god värd – på riktigt
Stå inte i ett hörn och prata med dina kollegor i ledningsgruppen. En god värd möter gästerna i dörren – och ger dem genuin uppmärksamhet när de anländer till konferensen.

3. Sitt i öar
För att få till en riktigt bra dialog bör deltagare från olika delar av företaget blandas. En tumregel är att varje ö inte bör bestå av fler än sex personer.

4. Var interaktiv
Samspelet mellan mötesdeltagarna är viktigt för att nå verkliga resultat. Se därför till att ha goda marginaler för öppna diskussioner och workshop-övningar.

5. Stoppa efter 18 minuter
En programpunkt får aldrig vara längre än 18 minuter, längre än så klarar mötesdeltagarna inte av att hålla koncentrationen uppe. Det är mer effektivt att hålla dragningarna korta och i stället ägna tid åt att låta deltagarna diskutera och reflektera över det som sagts. Interaktivitet är ledordet.