5 tips – ta tillvara på kompetensen

En bra chef kan attrahera nya talanger, engagera andra och skapa resultat genom att använda och fördela företagets resurser, som exempelvis medarbetare, på rätt sätt. En dålig chef däremot kan kosta företaget pengar genom ineffektivt resursutnyttjande. Se därför till att motivera dina medarbetare och få dem att skapa resultat.

Monique Valcour är professor inom management på EDHEC Business School i Frankrike. Här är hennes tips på hur du utvecklar dina medarbetare och använder deras styrkor på bästa sätt.

1. Var transparent. Dela med dig av detaljerad information om företaget till dina medarbetare i ekonomiavdelningen. Berätta om vad som pågår i termer av utmaningar och mål, nya kundförväntningar, relationer med leverantörer, strategiska planer och nya trender. Uppmuntra medarbetarna att ställa frågor, ifrågasätta och komma egna idéer och förslag.

2. Stöd utveckling av interna sociala nätverk som spänner över flera funktioner och divisioner. Detta i syfte att ge medarbetarna en större förståelse för organisationen och hjälpa dem upptäcka nya möjligheter att addera värde till organisationen och företaget.

3. Ett utvecklingssamtal en gång om året är kanske inte det bästa för vare sig dina medarbetare eller företaget. Ha hellre korta och ofta återkommande samtal kontinuerligt under året för att öka chanserna att hitta utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare, vilket även gynnar företaget.

4. Be dina medarbetare att identifiera både vad de själva kan bidra med just nu och vad de skulle vilja lära sig. Det skjuter över en del av ansvaret och får medarbetarna att tydliggöra och formulera för sig själva vad de vill lära sig samt föreslå sätt detta kan ske på.

5. Be medarbetarna att rapportera tillbaka till dig och andra kollegor vad de har lärt sig och hur de använder sina nya kunskaper och kompetens i sitt arbete.

Källa: Harvard business review.