59 procent av Sveriges företag har drabbats av cyberattacker

Kapning av molnkonton och överbelastningsattacker är de vanligaste angreppen på svenska företags it-system visar en ny undersökning.

När cybersäkerhetsföretaget Proofpoint frågade 150 it-säkerhetsansvariga i Sverige om de utsatts för cyberattacker det senaste tolv månaderna svarade 59 procent ja. Det är med andra ord troligare att ett företag kommer att utsättas för ett cyberbrott än att det klarar sig.

Det vanligaste angreppsmetoderna är:

  • Kapning av molnkonto, 43 procent
  • Överbelastningsattacker, 37 procent
  • Avsiktliga eller oavsiktliga läckor från personalen, 33 procent
  • Nätfiske, 32 procent
  • Ransomeware, 30 procent

De it-säkerhetsansvariga som deltog i undersökningen är medvetna om riskerna för företaget med cyberattacker. 51 procent av de svarande säger att en negativ påverkan på varumärket är ett allvarligt hot vid cyberattacker. Cyberattacker kan även orsaka driftstörningar och ekonomiska förluster som påverkar företagen.

Trots att medvetenheten är förhållandevis hög hos de it-säkerhetsansvariga så är förmågan att hantera en cyberattack inte på samma nivå. Bara 29 procent är helt säkra på att deras företag klarar av en cyberattack.

Det som gör att inte fler är helt säkra på att kunna hantera en cyberattack är i första hand att företagen inte har rätt teknik. 49 procent säger att föråldrad eller otillräcklig cybersäkerhetsteknik är det främsta orosmolnet.

Även bristande säkerhetsmedvetande bland användarna är ett stort problem enligt de it-säkerhetsansvariga. 46 procent menar att mänskliga misstag och bristande säkerhetsmedvetande bland de anställda är klara säkerhetsrisker.

Hämta hela rapporten här.