6 tips för att öka produktiviteten

PWC har identifierat sex områden som företag inom finanssektorn bör fokusera på för att öka produktivitet och lönsamhet.

Att öka produktiviteten lär bli en ödesfråga för många företag i framtiden. Det är slutsatsen i en rapport från PWC. Analysen gäller i första hand finansbranschen, men tipsen kan vara tänkvärda även för andra sektorer.

I rapporten har PWC analyserat vad som behövs för att lyckas höja produktiviteten och de har hittat sex nycklar till framgång:

  • Förstå medarbetarna. Många verksamheter har begränsad kunskap om vad medarbetarna gör på dagarna. Endast 27 procent av de svarande sa att de följde medarbetarnas arbetsuppgifter på timbasis. Det verkar dessbättre finnas en insikt om att detta är ett problem. 52 procent angav till exempel att nya produktivitetsfokuserade mätetal ska implementeras i den egna verksamheten under det kommande året.
  • Utmana förändringsprocessen. Över 41 procent av de svarande spenderar i genomsnitt 20 procent av sin totala budget på förändringsinitiativ eller projekt utöver den dagliga affären. Tyvärr är bara 15 procent nöjda med hur förändringen genomfördes då budget och tidsplan ofta missbedöms. En bättre strategi är att öka produktiviteten vid förändringsarbeten och få bättre resultat för samma eller lägre kostnad.
  • Anamma plattformsekonomin. Airbnb och Uber är två högt värderade företag, ändå äger ingen av dem tillgångarna som de huvudsakligen tjänar pengar på. Att anamma plattformsekonomin kan ha stora produktivitetsfördelar för finansiella sektorn också. P2P-lån har till exempel visat att finansiella institut kan skapa lyckade affärsmodeller utan att själva äga de finansiella kapitalen. Allt eftersom teknologin utvecklas, blir dessa nya former av kapital allt viktigare för att skapa värde. Vi ser nu en explosion av nya plattformar och många organisationer frågar sig hur man bäst använder dem för att öka produktiviteten.
  • Förbättra det digitala IQ:t. En digitalt mogen arbetsstyrka är en viktig del i företagets produktivitet och kontinuerlig utbildning är en förutsättning. Men enligt CEO survey 2019, är 75 procent av världens vd:ar oroade över den digitala kompetensen i sin egen bransch. För att motivera arbetsstyrkan till ökad kompetens, bör man först och främst göra utbildningarna till obligatoriska moment och premiera de som satsar på att lära sig. Det är viktigt att komma ihåg att digital kunskap även handlar om mjuka kompetenser som kreativitet, emotionell intelligens och förmåga att anpassa sig efter nya omständigheter.
  • Öppna upp för agila metoder. För att vara konkurrenskraftig i morgondagens finansbransch måste företagen kunna leverera en enkel, sömlös och snabb kundupplevelse till en rimlig kostnad. Samtidigt måste man förhålla sig till ny teknologi, regelverk och en föränderlig marknad. Vi ser att institutioner som arbetar agilt över hela verksamheten, och inte bara inom it, anpassar sig snabbare, lär sig fortare och har en mer flexibel arbetsstyrka.
  • Bemästra den digitala arbetskraften. Robotic Process Automation, RPA, är ett vanligt första steg att ta för att inkorporera digital arbetskraft i verksamheten. Efter att ha implementerat RPA och enklare teknologier tar vissa företag steget vidare till artificiell intelligens, AI. AI har kallats den viktigaste utvecklingen inom IT sedan internet och har stor potential att förbättra företagens produktivitet. Verksamheterna bör nu undersöka de olika möjligheter som kommer med digital arbetskraft och bättre förstå de olika fördelarna och utmaningarna som kommer med lösningarna.