7 egenskaper dina medarbetare vill se hos dig

Medarbetare såväl som chefer vill gå till jobbet och veta att de är respekterade, uppskattade och har ett värde i organisationen, men det kräver ledare som är pålitliga, ärliga och tillförlitliga. Det skriver ledarskapkonsulten, författaren och affärsstrategen Glenn Llopis i en artikel i Forbes Magazine.

– Ledarskap handlar om att få medarbetarna att känna sig trygga, skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan trivas och att ge dem rätt verktyg och resurser för att lyckas i sina roller. Ödmjuka personer som kan visa sig sårbara ibland är de som ofta blir bäst chefer, skriver han.

De egenskaper som medarbetare helst önskar sig hos en bra chef kan sammanfattas i sju punkter, menar han, där ärlighet och äkthet utgör några av grundbultarna.

1. Tydlighet
Anställda vill ha ledare som kan ge klara och tydligare instruktioner och som undviker luddigt ”corporate”-språk. De vill ha ledare som är rakt på sak och talar om för dem vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Var hellre lite för specifik än för vag.

2.Medbestämmande
Dina medarbetare vill inte alltid behöva fråga närmaste chefen om tillåtelse. De vill ha befogenheter att kunna fatta beslut och lära sig från sina egna misstag. Var en mentor och ge dina medarbetare verktyg för att självständigt kunna lösa problem.

3. Sårbarhet
Chefer har inte alltid alla svaren och ska heller inte låtsas som att de har det. Människor respekterar ledare som kan visa förståelse, medkänsla och empati – och som kan erkänna sina egna svagheter.

4. Ärlighet
Många ledare har en tendens att bara säga halva sanningen. Även om det är förståeligt att göra det i syfte att undvika onödigt kaos och osäkerhet i organisationen så föredrar människor ofta hellre ledare som är transparenta och ärliga.

5. Ansvarsfullhet
Många chefer delegerar för mycket och lägger över sina egna problem på andra, trots att de egentligen borde hantera problemen själva. Ledare som tar ansvar för sina handlingar är de som ofta är mest omtyckta och respekterade.

6. Respekt
Medarbetare vill ha ledare som respekterar och värdesätter det arbete de utför, både som individer och i grupp tillsammans med andra. Ledare som håller sig till sina planer och fullföljer dem, som tar rätt sorts risker när situationen kräver det och som kommunicerar både bra och dåliga resultat är de som ofta vinner mest respekt från andra i organisationen.

7. Äkthet
Äkta ledare kan vara svåra att hitta. Många chefer iklär sig en roll istället för att visa sitt rätta jag. Chefer förväntar sig många saker från sina medarbetare men  de bör inte glömma att också själva ta ansvar och att medarbetarna förväntar sig vissa saker i retur. Chefer som är ärliga, äkta och visar respekt är de som kan skapa bäst förutsättningar för medarbetarna att nå sin fulla potential, vilket påverkar produktiviteten på ett positivt sätt.