7 karriärtips till dig som vill bli chef

Det är aldrig för tidigt att förbereda sig för en ledarroll. Är du sugen på chefsstolen bör du redan nu fundera på hur du uppträder och kommunicerar. Amy Gallo, redaktör på Harvard Business Review, tipsar om vad du bör tänka på. Här är sju av tipsen i korthet.

1. Fokusera på nuet

Låt inte dina chefsambitioner stjäla fokus från dina faktiska arbetsuppgifter och på så vis hindra dig från att lyckas i ditt dagliga arbete. Även om du siktar högt måste du leverera ett bra resultat här och nu, annars finns risken att din kompetens ifrågasätts.

2. Hjälp din chef att lyckas
Visa din chef att du har samma mål och inställning som hon eller han har och att du prioriterar samma saker. Ta reda på vilka frågor som håller din chef vaken på nätterna och föreslå lösningar på problemen.

3. Visa dig handlingskraftig

Ta egna initiativ till att lösa nya arbetsuppgifter, även sådana som ingen vill ta sig an eller som andra ignorerar på grund av att de inte vet hur det ska hantera problemet ifråga. Denna inställning bör genomsyra inte bara relationen till din chef utan synas även i ditt sätt att agera med andra avdelningar på företaget. Detta kan ge dig en försmak av hur det är att ha en mer senior arbetsroll.

4. Spela inte viktig
Gränsen mellan att verka ambitiös och framstå som högdragen är hårfin. Försök inte att utöva auktoritet som du inte egentligen har. Fokusera på vad dina kollegor och arbetslaget vill åstadkomma snarare än att sätta dig själv i främsta rummet.

5. Gå försiktigt fram
Berätta för din chef om dina ambitioner endast om du har en  tillitsfull relation med honom eller henne. Tala om för din chef på vilket sätt dina karriärmål kan vara till fördel för företaget i ett längre perspektiv. Är din chef en sådan typ som kan känna sig hotad av dina chefsambitioner bör du hellre hålla dem för dig själv och visa din potential genom det dagliga arbete du utför.

6. Lär av andra
Hitta förebilder som har sådana positioner du själv är intresserad av och iaktta hur de beter sig. Hur uppträder och kommunicerar dem med andra i företaget? Vad kan du lära av dem? Vad bör du ta efter och vad bör du själv undvika?

7. Bygg relationer.
När det är dags för befordran kommer din chef troligen inte att ensam bedöma din potential, utan förmodligen rådgöra med andra i företaget. Därför är det viktigt att du knyter kontakter. Ta varje tillfälle i akt att visa vilket värde du tillför organisationen, både i informella och formella sammanhang.


Källa: Harvard Business Review