7 steg till att bli mer produktiv

En undersökning visar att det finns sju faktorer som utmärker superproduktiva människor.

Många av oss har väl råkat på någon som verkar få mycket mer gjort än kollegerna. Frågan är bara vad det är som gör dem så produktiva? Den frågan bestämde sig de amerikanska ledarskapskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman att hitta svaret på.

För att lyckas med det samlade de in data om 7 000 personer vars chefer bedömt att de var extra produktiva. Sedan tittade de extra noga på de som visade sig vara allra mest produktiva. Resultatet av undersökningen presenterar de nu i en artikel i Harvard Business Review och det visar sig att det finns sju faktorer som förenar superproduktiva människor.

  • De har höga målsättningar. Produktiva människor nöjer sig inte med att lösa lite enklare uppgifter utan de sätter väldigt utmanade mål för sig själva. De som hade som vana att alltid arbeta mot mål som verkade svåra att nå var också de som fick mest gjort.
  • De är konsekventa. Undersökningen visade på ett sammanhang mellan att vara pålitlig och produktiv. De som alltid gjorde det de sa att de skulle göra hade också en hög produktivitet. De hade inga ”berg och dalar” i sitt arbete där de var tvungna att arbeta enormt mycket i slutet utan de upprätthöll en hög, men för dem behaglig, arbetsbelastning hela tiden.
  • De har rätt kunskap. Att inte veta vad du gör drar förstås ner produktiviteten. De mest produktiva människorna ser därför till att förutse vilka kunskaper de kan komma behöva och ser till att skaffa sig rätt kompetens innan den behövs. De var heller inte rädda för att be om hjälp om det var mer effektivt än att lära sig något själv.
  • De vill överträffa förväntningarna. Många kan hantera att arbeta mot uppsatta mål och nå dem i rätt tid. De mest produktiva människorna har dock alltid en önskan att överträffa målen, göra arbetet bättre och snabbare än förväntat. De är väldigt tävlingsinriktade och vill gärna slå sina personliga rekord.
  • De älskar problemlösning. Problem för superproduktiva människor är en chans att hitta nya innovativa lösningar. Samtidigt är de bra på att undvika hinder eftersom de i förväg analyserar vad de vill uppnå och vilka fallgropar som kan finnas på vägen
  • De tar initiativ. För många är det en av de svåraste uppgifterna att komma igång. Superproduktiva människor kör igång direkt och de väntar sällan på tillåtelse när de anser att de har rätt. Det kan orsaka en del problem om de till exempel drar igång ett projekt innan de fått okej från alla inblandade, men resultatet är ofta så lyckat att cheferna ser mellan fingrarna.
  • De är bra på att samarbeta. De ovanstående punkterna kan kanske ses beskriva en ensamvarg som kör sitt eget race, men superproduktiva personer utmärks också av att de är bra på att samarbeta med andra. Dagen organisationer är ofta så komplexa att man måste få med sig andra för att verkligen kunna åstadkomma något av vikt. De mest produktiva människorna i undersökningen var de som inte försökte köra över andra utan som lyckades få alla att dra åt samma håll.

För en chef kan det vara väldigt viktigt att identifiera de superproduktiva människorna i den egna organisationen och ge dem de viktigaste och svåraste uppgifterna. Sedan kan det också vara bra att gå igenom listan och se om man själv kan förbättra någon punkt menar författarna till undersökningen.