71 procent av tjänstemännen vobbar

En stor majoritet av tjänstemännen vobbar när de har sjuka barn, men 41 procent skulle helst slippa arbeta när de är hemma med sjukt barn.

Att vobba, det vill säga att arbeta hemifrån när man har ett sjukt barn att ta hand om, är väldigt vanligt bland tjänstemän i den privata sektorn visar en undersökning från Unionen. 71 procent av de tillfrågade uppgav att de vobbat åtminstone någon gång. 43 procent sa att de vobbar ofta eller alltid.

Den största anledningen till att så många vobbar är att de annars inte hinner med sina arbetsuppgifter. 71 procent av de svarande höll med om det. 66 procent menade också att det inte fanns någon som kunde ta över deras arbetsuppgifter om de var borta.

– Att sju av tio tjänstemän vobbar för att hinna med arbetsuppgifterna leder till en ohållbar arbetsmiljö. Fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro. Stressen ska inte behöva gå ut över ditt sjuka barn eller dina kollegor, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

En majoritet av tjänstemännen tycker att det är bra att de har möjligheten att vobba, men 41 procent skulle helst slippa det helt. 35 procent av de som vobbar kände sig också otillräckliga gentemot sitt barn när de vobbar.

– Vobb innebär en möjlighet för många privatanställda tjänstemän att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn, men det får aldrig bli ett tvång, säger Martin Linder.