9 teknologitrender 2019

Årets teknologitrender: Hybridmoln, AI och maskininlärning, dataintegritet och GDPR, Ökat kompetensgap och ökad datakompetens, serverless och open source.

Världen står inte still. Här är nio teknologitrender som du bör hålla ögonen på under 2019:

Användning av hybridmoln ökar

  • Företagsvärlden fortsätter expandera via hybridmoln: Lösningar baserade på hybridmoln kan underlätta enormt om de används rätt, men idag gör ineffektiva datalösningar och komplicerad efterlevnad att många inte kan använda hybridmoln. Under det kommande året kommer en del av problemen försvinna tack vare ny teknologi och effektivare data-strategier och hybridmoln blir brett tillgängligt för alla.

Tillit, etik och diskriminering i AI och maskininlärning

  • Frågor kring moral och etik i relation till AI och maskininlärning sänker innovationstakten: Hajpen kring AI och maskininlärning har fullständigt exploderat i år och så även frågor kring etik, tillit, diskriminering och rättvisa. Det finns många nivåer när det gäller moral och data och även om utvecklingen inte stannar av, kommer den att gå långsammare när utvecklare försöker hitta lösningar som ger en rättvis och balanserad beslutsmodell för maskiner.
  • Den svarta lådan blir mer transparent: Idag vet inte alltid ens forskarna hur en algoritm kommit fram till ett visst svar, men insynen i hur data bearbetas och hur AI och maskininlärning kommer fram till sina slutsatser kommer att öka. Även om vi inte får total insyn, kommer användare att få ett bättre grepp om hur deras data används.

Dataintegritet och GDPR

  • GDPR-initiativet blir globalt: Redan idag jobbar Kalifornien i USA, Japan och Kina på egna regler kring dataintegritet liknande EUs GDPR och företag som Facebook, Google och Twitter har alla missbrukat användardata vilket visar på vikten av ökad och bred integritetsreglering. Nu när konsumenter ser dataintegritet som en mänsklig rättighet, är det inte osannolikt att vi kommer att se globala GDPR-liknande regler.
  • Organisationer får svårt att se var gränsen går mellan datastyrning och datatrakasserier: Företag kan idag, via konsumenters aktiviteter på nätet, få fram demografisk data, intressen och till och med privat information om deras liv. Det leder till att marknadsföring kan vara så målinriktad att det uppfattas som trakassering. Organisationer kommer att få svårt att hitta en balans mellan att följa integritetsreglerna och skapa en mer välinformerad bild av konsumenterna de vill nå, utan att skrämma bort dem och vi kommer säkert se en del misstag på vägen.
  • Sociala medier har blivit för stora för att gå under: Sociala medier har blivit världens största publicister och trots att de under det gångna året fått utstå både granskning och en hel del kritik, har det inte fått några direkta konsekvenser. 2019 för säkert med sig ytterligare kritik, men sanningen är att de nu officiellt är för stora och inflytelserika för att kunna gå under.

Ökat kompetensgap men även ökad datakompetens

  • Glappet mellan de som förstår data och de som inte gör det ökar, samtidigt ökar datakunskapen överlag: Data utgör både problemet och lösningen för företag. Data utgör ett problem eftersom företagen samlar in mer data än de kan hantera, men data kan även ge svar kring framtiden. Glappet mellan de som förstår och kan jobba med data, analysera var den kommer ifrån och hur den kan användas och de som inte kan det, kommer att öka det närmaste året. Ju mer data som finns tillgängligt och när algoritmer kommer med i spelet, desto svårare blir det. Men om team i företag tar tag i datan och hjälps åt för att få ut det de behöver, ökar den gemensamma kompetensen.

Serverless och open source vinner mark

  • Serverless utveckling sprider sig: Vi hörde först talas om ordet “serverless” under 2018 och det blev snabbt hajpat. Serverless innebär att utvecklare bara betalar för de resurser de använder och i takt med att fler utvecklare ser fördelarna och börja testa konceptet kommer fler verktyg att dyka upp. Resultatet är ett nytt ekosystem av applikationer där startups kan frodas tack vare låg infrastrukturkostnad och bättre möjligheter att kreativt lösa utmaningar.
  • Marknaden satsar allt mer på open source-teknologier: Under 2018 såg vi ett stort antal affärer som handlade om open source bland annat Cloudera/Hortonworks-sammanslagningen och uppköpet av Red Hat, Github med flera. Och marknaden kommer att satsa än mer på open source under 2019, mer investeringar och fler affärer kommer att genomföras och open source communities kommer att satsa mer, efter att ha sett möjligheterna. Hittills har open source fungerat efter en så kallad freemium-modell, men de närmaste åren kommer vi att se en ändring på det i och att företag börjar se värde i konventionella open source-teknologier.