Adventskalender om skatter

Bakom luckorna på KPMG:s adventskalender döljer sig analyser om årets skattehändelser och vad vi kan förvänta oss under nästa år.

Det lackar mot jul och adventskalendrar är ju ett traditionellt inslag vid den här tiden. Det är något som KPMG tagit fasta på så de har en egen kalender på webben.

Fram till jul öppnas två luckor varje vecka och bakom luckorna finns skatteanalyser från olika experter. Det är korta webbvideor där KPMG valt ut de bästa spaningarna från Stora Skattedagen där företaget samlar sina experter, kunder och särskilt inbjudna talare för att diskutera de viktigaste och mest aktuella skattefrågorna.

Två luckor har redan öppnats i kalendern och i den första pratar KPMG:s skatterådgivare Carl Gudesjö och Susann Lundström om de utmaningar på skatteområdet som bygg- och fastighetsbranschen står inför.

Den andra luckan innehöll en intervju med Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet, om svensk skattepolitik och vad han anser behöver göras på skatteområdet för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett ekonomiskt land i världsklass.

Sex luckor är kvar att öppna fram till jul och nästa öppnas imorgon.