Affärsläget blir bättre och bättre

Rapporten CFO Survey genomförs av Deloitte och SEB två gånger per år och undersöker vad svenska finanschefer anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten.

Den senaste undersökningen från i augusti visar på en klart ökad optimism bland svenska finanschefer jämfört med resultatet av undersökningen från i februari. CFO:ernas svar på frågorna i enkäten är mer positiva på samtliga områden jämfört med för sex månader sedan.

Enligt undersökningen från i augusti betraktar 91 procent av CFO:erna de generella förutsättningarna för att göra affärer idag som medelgoda eller bättre än medel, vilket kan jämföras med motsvarande 75 procent i februari.

Överkapacitet och bristande efterfrågan är det som bekymrar finanscheferna mest, vilket kan hålla tillbaka viljan att nyanställa det närmaste halvåret.

– Vi har gått från försiktighet till stabilitet, och vi ser att planerna blir mer strategiska istället för defensiva. Investeringarna sker till exempel i företagsförvärv istället för i olika former av värdepapper. Svaren visar också att finanscheferna har större framtidstro och att tillgången till finansiering blivit bättre. Dessutom har oron för balansräkningarna minskat, säger Johan Lindgren, kreditanalytiker på SEB, i en kommentar.

Nästan 70 procent av finanscheferna tror på högre kapacitetsutnyttjande under de närmaste 12 månaderna och Norden anses ha bäst förutsättningar för tillväxt.

– Det starkare självförtroendet och en positiv syn på tillväxtmöjligheterna kombinerat med bra tillgång till kapital och låg risknivå bäddar för en intressant höst. Dock väntas de positiva signalerna inte leda till personalökningar i Sverige på kort sikt, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.