Agilitet är nyckeln till lyckade projekt

En rapport visar att många företag menar att organisatorisk agilitet ger bättre projekt, men få har verkligen lyckat skapa en agil organisation.

Bara 16 procent av företagen i Sverige tyckte att deras projekt levererat det som var tänkt, i rätt tid och till rätt kostnad. Det visar i alla fall en undersökning från KPMG och projektledarnätverket PMI där 382 representanter från olika branscher fick svara på frågor om sina projekt.

Det finns med andra ord mycket kvar att förbättra på den stora majoriteten av företag. Men det går ändå åt rätt håll. 2014 var det bara åtta procent som tyckte de lyckades med sina projekt och 2017 låg siffran på 15 procent.

Ett problem är att många organisationer har svårt att genomföra nödvändiga förändringar tillräckligt snabbt.

– Vår studie visar att 89 procent anser att organisatorisk agilitet är en viktig faktor för att lyckas i projekt och i sin affärsverksamhet. Ändå anser sig bara 12 procent ha en hög grad av agilitet. Det är tydligt att en snabb anpassning till förändrade marknadsvillkor står högt på dagordningen för många. Men på det här området misslyckas organisationer i allmänhet med att uppnå sina uppsatta mål, säger Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG Sverige.

Dessvärre finns det inga enkla patentlösningar på problemen då varje projekt är unikt. Men i rapporten ger KPMG förslag på en mängd olika åtgärder som företagen kan vidta för att få bättre projekt. Sedan finns det också några generella aspekter som organisationerna behöver ta hänsyn till för att uppnå ett mer hållbart arbetssätt och resultat, som till exempel:

  • En effektivt utformad organisation med proaktivt beslutsfattande som måste kombineras med ändamålsenliga processer, metoder och system.
  • Personer med rätt kompetens behövs för att säkerställa välfungerande styrning och högpresterande team.
  • En värdebaserad prestationskultur med fokus på agilitet är avgörande för snabb anpassning till förändringar i omvärlden.
  • Ett långsiktigt engagemang behövs för att bygga upp de här förmågorna