AI, skatter, Kina och mycket mer i Almedalen

Årets Almedalsvecka är fylld med seminarier som är intressanta för CFO:er.

Årets Almedalsvecka drar igång söndagen den 30 juni och som vanligt är det ett välfyllt program med många programpunkter för CFO:er som är på plats i Visby. Första dagen anordnar till exempel Svenskt Näringsliv ett seminarium om hur vi ska kunna rädda svensk konkurrenskraft och välstånd. Här deltar tidigare finansministern Anders Borg, Johan Davidsson, chefekonom på Svensk Handel, Patrick Joyce, chefekonom på Almega, Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen och Lars Jagren, ekonom vid Svenskt Näringsliv.

Dagen efter det vill säga på måndag 1/7 kan vi bland annat lyssna på ett seminarium om hur ekonomerna och marknaderna kan bli klimatets bästa vän. Det anordnas av Nordea och i panelen finns Annika Winsth, chefekonom på Nordea, Sasja Beslik, chef hållbara finanser på Nordea och John Hassler, professor i makroekonomi.

Samma dag håller PWC ett seminarium om huruvida det behövs en stor skattereform och hur den i så fall skulle se ut. På scenen finns bland andra Rune Andersson, grundare av Mellby Gård, Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet för Centerpartiet och Maria Rankka, Sverigechef på Brunswick.

AI och etiken

På tisdagen håller också KPMG ett seminarium som tar upp användandet att AI-lösningar i finanssektorn. Det handlar bland annat om hur man säkerställer att AI följer alla regler och klara att göra moraliska och etiska överväganden. Hur kan du till exempel vara säker på att råd som AI-lösningarna ger är pålitliga? Svar på frågorna ska vi få från bland andra Virginia Dignum, professor i Social & Ethical Artificial Intelligence på Umeå Universitet, Per Nordkvist, avdelningschef marknadsuppförandetillsyn på Finansinspektionen och Salla Franzén, Chief Data Scientist på SEB.

Tisdagen är en späckad dag för då håller även Deloitte ett intressant seminarium. Det handlar om hur Kina påverkar svenskt näringsliv. I panelen sitter bland andra Mats Harborn, ordförande i Europeiska handelskammaren och vd för Scania i Kina, David Hallgren, Trade Commissioner på Business Sweden och Johan Bygge, Senior Advisor på EQT Asia.

Värdeskapande är temat för ett seminarium som EY arrangerar på onsdagen 3/7. Det handlar om hur företag kan mäta sin hållbarhetspåverkan på samhället i stort och hur det kan räknas in tillsammans med exempelvis tillgångar som innovation, varumärke och humankapital för att få fram en organisations verkliga värde. Här deltar bland andra Caroline Kjerstadius, Hållbarhetsstrateg på Axfood, Maria Pellborn, ansvarig för samhällsengagemang på SEB och Jonas Carlehed, Hållbarhetschef på IKEA Sverige.

På onsdagen får ni också chansen att som omväxling bara fokusera på det positiva under en timme. Det är stiftelsen Warp Institute som anordnar en lunchworkshop som tar upp de mest spännande möjligheterna med AI. Det som gör det lite annorlunda är att Warp Institute under lunchen bara tittar på möjligheter och inte allt som kan gå fel.

Eller som de skriver i inbjudan: ”Under denna workshop kommer vi enbart att fokusera på möjligheter. Känner du ett stort behov av att gnälla och hitta problem hänvisar vi till resten av Almedalsprogrammet.”