Akademikerkvinnor kämpar med stress

Var fjärde akademikerkvinna har svårt att sova på grund arbetet och över 30 procent menar att arbetet kräver så mycket energi att livet påverkas negativt.

Akademikerförbundet Jusek har frågat 1 202 akademiker om deras arbetssituation och stress på arbetsplatsen verkar vara ett klart problem, speciellt för kvinnor. Var fjärde akademikerkvinna anger nämligen att de har svårt att sova på grund av arbetet.

– Kvinnor är mer stressade än män på jobbet, oavsett ålder och oavsett om de har barn eller inte. Stressen bland kvinnor handlar alltså inte bara om att kvinnor tar större ansvar för hem och familj, utan även om villkoren och förutsättningarna i arbetet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

För att åtgärda detta har Jusek tagit fram fyra förslag som de menar kan förbättra arbetsmiljön på företag och organisationer:

  • Den nya arbetsmiljömyndigheten bör få i uppdrag att fokusera på välbefinnande i arbetet.
  • Välbefinnande bör vara ett bärande tema i regeringens initiativ Samling för friska arbetsplatser.
  • Regeringen bör införa nya mål i utvärderingen av arbetsmiljöpolitiken.
  • Regeringen bör utreda möjligheten att ställa krav på arbetsgivare att genomföra arbetsmiljöundersökningar med fokus på välbefinnande i arbetet.

Om ingenting görs finns risken att de kommer att påverka svenskt näringsliv negativt menar Daniel Lind.

– När arbetsglädjen, i termer av välbefinnande i arbetet, minskar påverkar det individen och verksamheten negativt. Akademikergruppen växer och blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft. Därför måste högre utbildning löna sig mer ekonomiskt och arbetsmiljön förbättras