All teknik är inte skapad lika

Med dagens snabba innovationstakt är det lättare än någonsin att, som köpare av digitala varor eller tjänster, landa fel.

Det kan låta enkelt, men all teknik är inte skapad lika. I dagens moderna samhälle kan de flesta av oss relativt enkelt tänka tillbaka på ett teknikinköp som inte blev som förväntat. Med dagens snabba innovationstakt är det lättare än någonsin att, som köpare av digitala varor eller tjänster, landa fel. Fråga bara någon av alla de som köpte sig en 3D-tv eller ett par glasögon utvecklade av Google.

Problemen med både tv:n och glasögonen var enkla att se när vi tittar i backspegeln – de var helt enkelt inte tillräckligt skalbara och integrerade med den existerande teknologin samtidigt som de lovade för mycket som senare inte kunde uppfyllas.

Köp och nyttjande av dessa varor skedde mestadels för och av privatpersoner. Dyra? Absolut. Tillräckligt för att ruinera någon? Förhoppningsvis inte. Företag som står inför stora köp av tekniskt skalbara och integrerade lösningar riskerar däremot konsekvenser för fler människor om det landar i dåliga lösningar. Dessa köp får helt enkelt inte landa fel, vilket förstås är än viktigare om det gäller något så fundamentalt som de anställdas säkerhet.

Budgetbörd och teknik

Med fler och bättre alternativ, som lovar mer, ökar pressen på företag att hålla tempo med marknaden. Paradoxalt nog ökar pressen på att göra både mer och mindre när tekniska lösningar kan möjliggöra att processer genomförs på ett effektivare vis.

Som ett exempel kan vi titta på anställda som arbetar med bokning och hantering av resor på ett företag. Med tillgänglig data kan resebokare numera inte bara boka den mest prisvärda och effektiva resan åt sina kollegor, data förenklar även det arbetet. Borta är tiden då dessa anställda tvingades ringa runt till olika flygbolag och överlämna personuppgifter för att sedan boka och betala. Allt sker nu istället genom smarta tjänster vilka är uppkopplade och tillhandahåller realtidsinformation om resan. Landar sedan den slutliga kostnaden för en resa över planerad budget är korrigering, ändring av budget eller andra åtgärder nära till hands. Som sagt; mer för mindre.

Det befintliga ekosystemet

Med de mindre skalbara och integrationsvänliga exemplen färskt i minnet kan vi nu istället ta en titt mot det mest etablerade av alla teknikrevolutioner i modern tid; smartphonen. Fråga en anställd hur deras kalender ser ut idag eller nästa vecka, eller be dem att kolla väderleksrapporten i Ulan Bator eller mailkorgen och se hur smartphonen dyker upp. Smarta plattformsbaserade lösningar som bryggar gap mellan en resenär och taxin, hotellet och flyget med mera, gör mobilen till en rimlig ersättare till den bärbara datorn och ger inköpare av tekniska lösningar alternativ till dyra tjänster med lång integrationcykel.

Att nyttja befintliga ekosystem som anställda redan har tillgång till genom en telefon är dock bara ett första steg, om än ett bra sådant. Vinsten i att använda mobilen är plattformen som den tillhandahåller. Alla möjliga typer av tjänster kan sedan knytas an. Vill företag däremot bygga en plattform, som möjliggör interaktion såväl genom mobil, pc, surfplatta eller annat, med egna val och rutiner för att hantera en resebokning måste ibland en partner tas in för att skapa detta ekosystem.

För resenärer som regelbundet tar sig utomlands måste bokningar av flyg, hotell, hyrbil, taxi med mera ske. För företaget som skickar den anställde måste en grad av kostnadskontroll uppnås. Men med det befintliga ekosystemet kan även fler mål uppnås. Ett företags omsorgsplikt är bara ett exempel. Genom tjänster som möjliggör positionsdelning, aktion vid naturkatastrofer och gör interaktion med den anställde möjligt kan företag låta ett befintligt ekosystem avlasta och möjliggöra bättre service för sina anställda medan företaget också uppfyller kraven på sig gentemot sina anställda.

Det slutliga checklistan

För att göra det hela enklare än det verkar vara kan ett företags avdelningar, som står för inköp och hantering av resebokningar, ställa sig ett antal frågor i syfte att testa sig själva och sina inköp.

  • Är tekniken vi vill implementera implementerbar med våra anställdas teknik?
  • Är tjänsterna molnbaserade?
  • Är tjänsterna skalbara?
  • Matchar tjänsternas ekosystem med mina anställdas förhoppningar och förväntningar?
  • Vilka mertjänster tillhandahåller tjänsterna utöver bokningar?
  • Är tjänsterna lokala eller sker kontakt genom en global hub?

Genom att ställa dessa frågor kan företag säkra att inköp av teknik inte landar som 3D-tv:n eller ett par digitala glasögon utan istället skapar en verklig nytta såväl för anställda som företagets finanser.

Magnus Khysing
About Magnus Khysing 1 Article
Nordenchef, SAP Concur