Alliansen presenterar gemensamma skatteförslag

I den gemensamma reformagenda som Alliansen nu gått ut med finns det några skatteförslag som berör företag.

Alliansen har ingen gemensam valplattform i år, men de har i alla fall tagit fram en gemensam reformagenda med 117 konkreta förslag. PWC har gått igenom agendan och hittat ett antal skatteförslag som berör företag och dess ägare.

De mest intressanta förslagen enligt PWC är:

  • Inträdesjobb. Det är en förenklad anställningsform för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen ska uppgå till 70 procent av ingångslönen i branschen. Anställningen får innehas i högst tre år. Under denna tid tas inga arbetsgivaravgifter ut.
  • Tredubbla taket för RUT-avdrag till 75 000 kronor samt bredda det till trygghets-, tvätt- samt flytt- och hämttjänster.
  • Mikroföretag. Utred en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för dessa och en sänkning av kravet på aktiekapital till 25 000 kronor.
  • Förbättra reglerna för personaloptioner så att fler företag omfattas och fler medarbetare kan bli anställda.
  • Utveckla det nuvarande bonus-malussystemet till en grön bilbonus.
  • Underlätta generationsväxling genom att ta bort den extra beskattningen jämfört med om företaget säljs till någon utomstående.
  • Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ”en investeringsfond som omvandlas till ett skatteavdrag”.