Allt om skatter på Stora Skattedagen

KPMG anordnar återigen en Skattedag och i år ligger fokus på både inrikes och globala skattefrågor.

Nästa vecka är det dags för KPMG:s årliga Stora Skattedag där allt från Brexit till klimatkompensering står på schemat. Konferensen går av stapeln 8 november i Stockholm och sista anmälningsdag är idag, antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller så den som vill vara med får skynda på.

Årets dragplåster är förra moderatledaren Anna Kinberg Batra som kommer att hålla det avslutande föredraget. Innan dess kommer dagen att fyllas av en rad seminarier om bland annat:

  • Nya ränteavdragsregler för företag. Den 1 januari 2019 träder de nya skattereglerna för ränteavdrag i kraft. KPMG ska vrida och vända på de nya reglerna med fokus på den praktiska hanteringen av olika frågeställningar.
  • Brexit. Här diskuteras hur Brexit kan påverka svenska företag och då speciellt företag med anställda i båda länderna eller som har personal som behöver arbeta i båda länderna.
  • Aktuella rättsfall. Under det senaste året har det kommit flera intressanta rättsfall som har stor betydelse inom företagsbeskattningens område. KPMG presenterar och diskuterar några av dessa spännande rättsfall.
  • Klimatkompensering. Är det en avdragsgill kostnad? KPMG går igenom nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen angående klimatkompensation och reflekterar över vad domarna betyder för framtida kostnader för klimatkompensations ur avdrags- och mervärdesskattesynpunkt.
  • Internationella skattenyheter. KPMG går igenom internationella skattenyheter, bland annat hur olika länder har implementerat Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) som avser till exempel ränteavdragsregler, exitskatt och CFC-regler. Vi tittar också på status för Multilateral Instrument (MLI) för snabb implementering av ändringar i skatteavtal, samt Sveriges ändringar i CFC lagstiftningen och hur Sverige kan påverkas av EU-domstolens senaste rättspraxis.

Dagen avslutas sedan med mingel där KPMG står för mat och dryck.