Allt svårare att fokusera

Enligt Accentures senaste undersökning har den ökade digitaliseringen gjort att fler och fler finner det allt svårare att fokusera på arbetsplatsen. Av de 3600 tillfrågade uppgav nästan tre tredjedelar att de har svårt att finna arbetsro på kontoret, och de mest vanliga avbrotten orsakades av telefonsamtal. Därefter var det oväntade besök och chattmeddelanden som orsakade störningar i arbetet.

Den ökade digitaliseringen har även lett till att chefer blivit för lättillgängliga för medarbetare, det tycker 62% av de tillfrågade kvinnorna, och 54% av männen.

Hela 98% sa att de ofta multitaskade, varav 64% av dessa var 80- och 90-talister. Två tredjedelar av de som multitaskade ansåg att det gjorde de mer effektiva under arbetsdagen, medan 36% tyckte att såg det som en störande faktor som gjorde att de hade svårt att fokusera på sina uppgifter.

Källa: CIO Sweden